EXTREVA ASE

O produktu

Systém Thermo Scientific EXTREVA ASE (Accelerated Solvent Extractor) je zařízení pro zrychlenou extrakci pevné fáze kapalinou za zvýšeného tlaku a teploty, který navíc kombinuje a automatizuje proces extrakce s přečištěním v cele a odpařováním/zakoncentrováním. 

Rychlejší extrakce se čtyřmi paralelně extrahovanými vzorky v každé ze čtyř oddělených komor zvyšuje výkonnost a efektivitu laboratoře a patentovaný mechanismus extrakce za asistence plynu snižuje spotřebu rozpouštědel. EXTREVA ASE lze použít v různých průmyslových odvětvích k přípravě vysoce kvalitních vzorků, od životního prostředí přes potraviny a nápoje až po farmacii a biotechnologie.

Článek s bližšími informacemi zde.