Nový hmotnostní detektor pro kapalinovou a iontovou chromatografii

Thermo Scientific přichází s novinkou levného a robustního hmotnostního spektrometru ISQ EC pro kapalinovou a iontovou chromatografii, který excelentně doplní produkty detekčních systémů řady Ultimate, Vanquish a všech iontových chromatografů (Aquion, Integrion, ICS-5000+, apod.). 

Obr. 1: UHPLC systém Vanquish s DAD a MS detektorem ISQ EC.

Obr. 1: UHPLC systém Vanquish s DAD a MS detektorem ISQ EC.

Hmotnostní spektrometrie v současné době zaujímá v analytické chemii klíčové postavení jak ve strukturně analytických tak i v kvantitativních či screeningových postupech. Vývoj v oblasti high-end orbitálních iontových pastí (Orbitrapů), jejichž rozlišení (FWHM) dosáhlo převratné hodnoty 1 milion, nasměrovalo tuto techniku k přístupům založeném na poznatku elementárního složení analytu skrze jeho přesnou hmotu. Na druhou stranu tak vznikla vakance na místě jednoduchých spektrometrů a s tím spojený „hlad“ po hmotnostním detektoru, který zacelí či doplní informační okno tvořené UV-VIS, fluorescenčním, elektrochemickým či charged-aerosol (CAD, Corona) záznamem. Stejně jako ve spektrometrii NMR takto spatřil světlo světa low-field NMR spektrometr picoSpin s frekvencí 45 a 82 MHz, v hmotnostní spektrometrii byl vyvinut jednoduchý kvadrupól ISQ EC, který nízkou cenou a vysokou robustností poslouží všem chromatografistům.

Obr. 2: IC systém Integrion s vodivostním a MS detektorem ISQ EC.

Obr. 2: IC systém Integrion s vodivostním a MS detektorem ISQ EC.

Obr. 3: Kde již nelze v iontové chromatografii detekovat chloristan konduktometricky, přichází na scénu jednoduchý hmotnostní spektrometr.

Obr. 3: Kde již nelze v iontové chromatografii detekovat chloristan konduktometricky, přichází na scénu jednoduchý hmotnostní spektrometr.

Typickým hladovým pracovištěm se stala laboratoř organických chemiků, jejichž servisní strukturně-chemické centrum našlapané Orbitrapy našlo extrémní zalíbení v metabolomických, lipidomických či proteomických aplikacích, farmaceutický vývoj a výzkum, kde jsou pro změnu analytici vytíženi identifikací minoritních nečistot a na běžný screening (je/není ve směsi produkt, či doběhla již reakce?) již není prostor a v neposlední řadě také laboratoře environmentální, které bojují s požadavky na stále se snižující limity (viz Obr. 3 – detekce chloristanu ve vodách).

Obr. 4: K chromatografickému vybavení patří chromatografický SW Chromeleon.

Obr. 4: K chromatografickému vybavení patří chromatografický SW Chromeleon.

Chromatografický software Chromeleon (včetně tzv. Compliance Tool pro regulovaná pracoviště) se stal vyhledávaným pomocníkem a stejně jako v klasických HPLC, IC a GC vybaveních nemůže chybět ani v tandemech LC-MS, IC-MS a GC-MS. Jelikož je ISQ detektor určen nejen kovaným analytikům (kteří bez zardění aplikují nelineární gradient mobilních fází podpořený definovaným teplotním programem na koloně a maximalisticky vyhodnocují statistické ukazatele), ale především uživatelům, pro které je ISQ hlavně nástroj pro vlastní práci, připravili vývojáři možnost přepnutí SW do zjednodušené verze Chromeleonu označenou jako XPS.

Stáhněte si: