Spektrometr NMR picoSpin-80 MHz

O produktu

Využívat sílu spektroskopie NMR mohli vždy jen ti vyvolení - dnes to můžete být i vy! Extrémně drahé spektroskopy  vyžadovaly a stále vyžadují nejen špičkovou obsluhu, ale též nákladné a na manipulaci komplikované provozní chladicí kapaliny (kapalné helium a dusík) pro dosažení supravodivosti magnetů. Zjednodušení picoSpinu tkví v nahrazení supravodivého magnetu permanentním odpovídající pracovní frekvenci 45 MHz nebo 80 MHz. Odpadá tím použití kryokapalin a redukuje se tak hmotnost a rozměry stroje.

Více na www.picospin.com