Exactive Plus Orbitrap

O produktu

Vysoko-rozlišující hmotnostní spektrometr Orbitrap Exactive Plus umožňuje provádět jak necílenou analýzu – screening, stejně jako kvantifikaci sledovaných látek s rozlišením až 140 000. Spektrometr a jeho hmotnostní rozsah 50-6 000 m/z (ve verzi EMR-enhanced mass range až 20 000 m/z) s možností ionizace ESI, APCI a APPI nabízí využití v analýze širokého spektra látek, zvláště pak s volitelnou HCD kolizní celou (Higher-Energy Collisional Dissociation), která přidává prvek fragmentace pro potvrzení struktury látek. Systém je rozšiřitelný na tandemový MS/hrMS (Orbitrap Q Exactive ) předřazením kvadrupólu před vysoko-rozlišující prvek, orbitrap .

Více informací na http://planetorbitrap.com/