ARL Optim´X WD-XRF spektrometr

O produktu

Kompaktní sekvenční, simultánní nebo kombinovaný simultánně/sekvenční vlnově disperzní rentgenový fluorescenční spektrometr (WD-XRF) s vynikajícím poměrem cena/výkon.

Thermo Scientific™ ARL™ OPTIM’X je kompaktní vlnově disperzní rentgenový fluorescenční spektrometr (WD-XRF) s vynikajícím poměrem cena/výkon.

Tento výkonný systém splňuje veškeré požadavky na kvalitativní i kvantitativní stanovení prvkového složení prakticky všech typů vzorků. Analyzátor je vyráběn v předkonfigurovaných variantách na míru dané aplikaci pro dosažení maximální účinnosti, přesnosti, opakovatelnosti, rychlosti a jednoduchosti přípravy vzorků. Mezi typické aplikace patří analýzy v ropném průmyslu, analýzy cementu nebo strusky a jiné víceúčelové analytické laboratoře.

Základní charakteristiky:

 • možnost měření prvků od fluoru po uran včetně bezstandardové analýzy pomocí „OptiQuant standard-less package“,
 • sekvenční analýza pomocí kompaktního goniometru SmartGonio™,
 • simultánní stanovení až 8 prvků s použitím 4 multichromátorů,
 • jedinečný kombinovaný systém sekvenčního měření pomocí SmartGonio™ a simultánního měření až 2 prvků pomocí multichromátoru pro analytickou flexibilitu a zvýšení rychlosti
 • UCCO (Ultra Closely Coupled Optics) – uzavřená optika s minimálním prostorem mezi detektorem a zdrojem pro vyšší intenzitu (až o 210 % vyšší než u konvenčních systémů),
 • dvě konfigurace dle výkonu rentgenky – 50W rentgenka se srovnatelným výkonem jako 200W, nebo 200 W rentgenka se srovnatelným výkonem jako 500W
 • vysoká přesnost měření (krátkodobá i dlouhodobá opakovatelnost) díky temperaci spektrometru i krystalů
 • perfektní spektrální rozlišení od lehkých po těžké prvky (~15 eV, CaKα)
 • optimalizovaná konfigurace pro specifické standardizované aplikace (kompatibilní s ISO nebo ASTM)
 • měření bez nutnosti chlazení vodou
 • možnost zařazení autosampleru

Doporučený systém pro:

 • analýzu alternatívních paliv a produktů spalování odpadu pro cementářský průmysl
 • analýzu síry (S) a dalších prvků v ropných produktech a lubrikantech, plně v souladu s normami ASTM, ISO a dalšími průmyslovými standardy pro WDXRF
 • hlavní a vedlejší oxidy v surovinách, jako jsou vápenec, písek, bauxit, keramika, žáruvzdorné materiály, strusky a sintry
 • hlavní a stopové prvky a kontaminanty v potravinách a chemických výrobcích

Základní konfigurace:

ARL Optim’X Cement Analyzer – SmartGonio, 50W nebo 200W rentgenka, instalované kalibrace pro optimální analýzy cementů a slínků
ARL Optim’X Slag Analyzer – SmartGonio, 50W nebo 200W rentgenka, instalovaná kalibrace pro optimální analýzy strusek
ARL Optim’X Sulfur Analyzer – 2 multichromátory pro nejcitlivější stanovení síry v těžkých i lehkých ropných palivech a olejích, 50W rentgenka, instalovaná kalibrace pro stanovení síry dle metody ASTM D2622

Zajímá Vás více? Ozvěte se nám, rádi Vám s výběrem pomůžeme – krajcarova@pragolab.cz