ARL iSpark

O produktu

Série ARL iSpark jsou přesné OES spektrometry založené na nejlepším optickém uspořádání využívající vysoce citlivé fotonásobiče (PMT = photomultiplier tube = fotonásobič).

Mezi hlavní vlastnosti a výhody patří:

 • unikátní optika PMT
 • revoluční digitální jiskrový zdroj intelliSource double CCS (current control source) pro optimální analýzu v každé matrici
 • inovativní design jiskřiště
 • vynikající analytický výkon z hlediska přesnosti, preciznosti a limitů detekce
 • analytická všestrannost pro pokrytí potřeb různých odvětví, včetně primární výroby kovů, zpracovatelů kovů, sléváren, smluvních laboratoří nebo firem pro recyklaci kovů
 • opravdové tovární kalibrace provedené s nejlepšími dostupnými referenčními materiály, prováděné individuálně na každém přístroji
 • široká nabídka kalibračních programů a jejich individuálních přizpůsobení na míru zákazníkovi
 • Single Spark Acquisition (SSA) umožňující detekovat signál každé jednotlivé jiskry a pomocí algoritmů v softwaru sparkDAT stanovit rozpuštěné/nerozpuštěné frakce prvků nebo charakterizovat nekovové vměstky (inkluze), to vše paralelně s probíhající prvkovou analýzou
 • pokročilé technologie snímání signálu a procesních algoritmů pro vyhodnocení nejstabilnější části signálu každého kanálu (funkce FAST - Flexible Acquisition STart/stop), nebo odstraňování difúzních intenzit jisker pro zvýšení přesnosti (DESIRE - DIffuse Spark Intensities REmoval)
 • inteligentní dávkování argonu pro maximální úsporu argonu
 • možnost měření malých vzorků, pinů a drátů
Varianty iSpark:

iSpark 8860
 • konfigurace optického systému a koncentrační rozsahy prvků přizpůsobené přesně na míru zákazníkovi
 • analýza všech druhů kovů a slitin, včetně čistých i ultračistých kovů
 • vynikající citlivost, přesnost, preciznost a stabilita
 • maximální výkon pro stopové prvky
 • stanovení ultra nízké koncentrace C, N a O v ocelích
 • ultrarychlá analýza nekovových inkluzí
iSpark 8820
 • zakázkově navržené optické konfigurace a koncentrační rozsahy prvků
 • vynikající přesnost, citlivost, přesnost a stabilita
 • analýza všech druhů kovů a slitin