SIFT-MS

O produktu

Analyzátor Voice200 založený na principu SIFT-MS (selected-ion flow tube mass spectrometry) je excelentní nástroj pro analýzu jak těkavých organických sloučenin (VOC) tak i plynných entit v reálném čase bez nutnosti separace. Voice 200 umožňuje detekovat extrémně nízké koncentrace látek (v řádu ppt) v atmosféře, v uzavřených kontejnerech, při technologickém procesu či v dechu.

Více informací na www.syft.com