MARS

O produktu

 • NOVINKA technologie Connect Assist: automatické rozpoznání geometrie a temperačního modulu
 • Široká škála měřících senzorů vyhovující všem relevantním mezinárodním standardům - různá velikost, materiál, povrchová úprava.
 • Nový RheoScope modul umožňující simultánně zaznamenávat reologické vlastnosti a změny v mikroskopických strukturách testovaných vzorků. Společně s programovým vybavením umožňuje vyhodnocení distribuce a velikosti částic. 
 • Rychlé a precizní temperační zařízení - kapalinové, elektrické a peltierovské.
 • Inovační horní kryt temperačních modulů (pasivní, aktivní).
 • 'Extensional Rheology System' (SER) - systém umožňující měřit extenzivní parametry roztavených materiálů.
 • Patentovaná komora CTC využívající kombinaci konvekčního a radiačního přenosu tepla pro rychlou a homogenní distribuci teplot od -150 do 600 °C.
 • Rheonaut jako kombinace reometru a FTIR spektrometru ke sledování reologických změn na molekulární úrovni.
 • Du Nouy prstenec pro studium dějů na mezifázovém rozhraní.
 • Další typy měřících komor poskytující uživatelům nadstandardní využití reometru (tribologická, elektroreologická, UV vytvrzovací, vysokotlaká - do 400 bar, submerzní, pro konstrukční materiály a bitumenová pojiva).
 • Speciální upínač vzorku pro zkoušky lámavosti a ohybem.
 • Multi-tasking s podporou softwaru HAAKE RheoWin.
 • Doplňkové softwarové moduly - TTS, Spectra, MWD, Interfacial rheology.
 • Integrovaný server pro dálkové ovládání a údržbu.