EXPLORIS 120

O produktu

Nejmodernější platforma high-field orbitálních pastí Orbitrap Exploris získala do své rodiny čítající Exploris 480 nové přírůstky v podobě nejdostupnějších zařízení tohoto typu - Exploris 120 s mimořádným rozlišením 120 000 FWHM cílící jak na rutinní kvantifikační aplikace s konfirmací (toxikologie, životní prostředí, farmacie), tak i na jednodušší metabolomické studie a Exploris 240 s excelentním rozlišením 240 000 FWHM jakožto ideální nástroj pro biofarmaceutické charakterizace, ale též zmiňované "kvanfirmační" experimenty. Díky implementované SW utilitě AcquireX lze s lehkostí dosáhnout hlubokého profilování v metabolomice i proteomice. Rychlost, citlivost, rozměry a aplikační záběr naplňuje původní vizi vynálezce orbitálních pastí Alexandra Makarova - mimořádný a dostupný nástroj s vysokým rozlišením do všech laboratoří.