EXPLORIS 480

O produktu

Zcela nový design benchtop Q-Orbitrap instrumentu s orbitální pastí stejné jako u tribridů s minimální potřebou kalibrace hmot dosahuje úctyhodného rozlišení až 480 000 a skenováním až 40 Hz v MS/MS módu. Unikátní skenovací módy pro kvantifikaci (TurboTMT a PrecursorFit) spolu s akvizičními metodami rozšířenými o BoxCar (DDA i DIA) a SureQuant umožňují využít tento vrcholný instrument pro komplexní kvalitativní a kvantitativní proteomiku (top-down, mapping, deep profiling, PTM, LFQ, SILAC, TMT) a biofarmaceutické studie (intaktní proteiny, multi-atribute workflow, antibody-drug conjugate). Exploris je možné vybavit iontovou mobilitou (FAIMS) a interní kalibrací (IC).

Zjistěte více zde a kontaktujte nás!