DVS Adventure

O produktu

DVS Adventure je gravimetrický systém určený pro studium sorpce a desorpce vodních par na pevných látkách umožňující rychlé měření dynamiky sorpce a desorpce.

Jedná se o kompaktní a uživatelsky komfortní systém vyznačující se velice rychlou a přesnou kontrolou teploty a vlhkosti. Hlavní součástí systému jsou velmi citlivé váhy s vysokým rozlišením umístěné v temperovaném inkubátoru zajišťujícím teplotní stabilitu během celého experimentu. Systém lze využít pro analýzu sušení, sorpce u málo absorbujících materiálů, kinetiky sorpce a desorpce, sorpčních izoterm, difúzních koeficientů, procentuálního stanovení amorfní fáze, fázových přechodů způsobených vlhkostí a fázových změn. Je možné rozšíření o systém pro vysušení a předehřátí vzorku (až 300 °C) nebo chladič (-20 °C) pro studium lyofilizovaných vzorků. Lze také rozšířit o mikroskopii, IR nebo Ramanovu spektroskopii pro měření změn ve struktuře vzorku v průběhu procesu sorpce či měření propustnosti/permeability tenkých filmů pomocí Paynovy difúzní cely.

  • Teplotní rozsah: 5-85 °C
  • Rozsah relativní vlhkosti: 0-98 % RH
  • Rychlé měření dynamiky
Technická specifikace:
Ultrabalance 1
Ultrabalance  2
Hmotnost vzorku do: 1-1000 mg 10-5000 mg
Změna hmotnosti vzorku: ±150 mg ±1000 mg
Rozlišení hmotnosti: ±0,1 μg ±1 μg
Teplotní rozsah: 5-85 °C
Rozlišení: ±0,1 °C
Rozsah generované relativní vlhkosti (RH): 0-98 % RH
Přesnost udržování RH: ± 0,1 % RH
Nosný plyn Vzduch nebo dusík
Rychlost průtoku nosného plynu (N2): 200 sccm

Odkaz: www.surfacemeasurementsystems.com