DVS Resolution

O produktu

DVS Resolution je gravimetrický systém určený pro studium sorpce a desorpce vodních par, organických rozpouštědel a/nebo sorpce plynu za atmosférického tlaku na pevných látkách.

Jedná se o kompaktní a uživatelsky komfortní systém umožňující rychlé měření dynamiky sorpce a desorpce. Systém se vyznačuje velice rychlou a přesnou kontrolou teploty a vlhkosti. Hlavní součástí systému jsou velmi citlivé váhy s vysokým rozlišením umístěné v temperovaném inkubátoru zajišťujícím teplotní stabilitu během celého experimentu. Systém umožňuje provádět experimenty využívající sorpci organických par jako například procentuální stanovení amorfní fáze, stanovení měrného povrchu BET, distribuce velikosti pórů a mnohé další. Přístroj využívá nejmodernějšího snímače rychlosti zvuku (speed of sound sensor) pro přesné měření koncentrace organických rozpouštědel v reálném čase. Lze provádět kompetitivní či duální koadsorpční měření pro simulace reálných podmínek (např. sorpce methanolu při nastavení relativní vlhkosti na pozadí 20 % RH). Je možné jej rozšířit o stejné příslušenství jako model DVS Adventure, tedy systém pro vysušení a předehřátí vzorku (až 300 °C), o barevnou videokameru s optickým zvětšením až 200x, IR nebo Ramanovu spektroskopii pro měření změn ve struktuře vzorku in situ v průběhu procesu sorpce či měření propustnosti/permeability tenkých filmů pomocí Paynovy difúzní cely (současná difúze dvou rozpouštědel přes tenký film).

  • Teplotní rozsah: 5-85 °C
  • Rozsah relativní vlhkosti: 0-98 % RH
  • Sorpce organických rozpouštědel
  • Sorpce plynu
  • Rychlé měření dynamiky
Technická specifikace:
Ultrabalance 1 Ultrabalance 2
Hmotnost vzorku do: 1-1000 mg 5 g
Změna hmotnosti vzorku: ±150 mg ±1000 mg
Rozlišení hmotnosti: ±0,1 μg ±1 μg
Teplotní rozsah: 5-85 °C
Rozlišení: ±0,01 °C
Rozsah generované relativní vlhkosti (RH): 0-98 % RH
Přesnost udržování RH: ±0,5/1,0 % RH (5-60 °C/60-85 °C)
Nosný plyn Vzduch (volitelně dusík)

Odkaz: www.surfacemeasurementsystems.com

Video: