DVS Discovery

O produktu

DVS Discovery je pokročilý systém určený pro studium sorpce vodních par a/nebo organických rozpouštědel na pevných látkách, který umožňuje provedení dvou sorpčních experimentů současně. 

Obě měření probíhají současně/paralelně (nikoliv v sérii!) za stejných experimentálních podmínek relativní vlhkosti, parciálního tlaku a teploty. Systém je dodáván ve dvou konfiguracích: (i) pouze pro sorpci vodních par (DVS Discovery Aqua) a (ii) sorpce vodních par a organického rozpouštědla (DVS Discovery Organic). Systém se vyznačuje velice rychlou a přesnou kontrolou teploty a vlhkosti. Lze vybavit systémem pro vysušení a předehřátí vzorku (až 200 °C), rozšířit o barevnou videokameru s optickým zvětšením až 200x pro měření změn ve struktuře vzorku v průběhu procesu sorpce. 

  • Teplotní rozsah: 10-70 °C
  • Rozsah relativní vlhkosti: 0-98 % RH
  • Sorpce organických rozpouštědel
  • Rychlé měření dynamiky
  • Až dva současně probíhající experimenty
Technická specifikace:
Ultrabalance 1 Ultrabalance  2
Hmotnost vzorku do: 1-1000 mg 10-5000 mg
Změna hmotnosti vzorku: ±150 mg ±1000 mg
Rozlišení hmotnosti: ±0,01 μg ±0,1 μg
Teplotní rozsah: 10-70 °C
Rozlišení: ±0,01 °C
Rozsah generované relativní vlhkosti (RH): 0-98 % RH
Přesnost udržování RH: ±0,5/1,0 % RH (10-45 °C/45-70 °C)
Nosný plyn Vzduch nebo dusík

Odkaz: www.surfacemeasurementsystems.com