Zhodnocení semináře s názvem: ,,Seminář technické čistoty dle VDA 19.1, VDA 19.2 (IATF)”

10.07.2019

Zhodnocení semináře s názvem: ,, Seminář technické čistoty dle VDA 19.1, VDA 19.2 (IATF) Ve dnech 18.-19.6.2019 se v hotelu Maximus v Brně uskutečnil již 2. ročník semináře s názvem ,,Seminář technické čistoty dle VDA 19.1, VDA 19.2 (IATF)” s podnázvem ,,Kompletní řešení technické čistoty”. Seminář byl zaměřený na téma technické čistoty především pro průmyslové aplikace dle požadavků norem.

Obr. 1: Seminář technické čistoty dle VDA 19.1, VDA 19.2 (IATF)

Obr. 1 – Seminář technické čistoty dle VDA 19.1, VDA 19.2 (IATF)

První den vystoupil jako přednášející Robert Jánošík, CAE® (Cleanliness Audit Excelence®) s přednáškou Technická čistota jako systém, která byla zaměřená na komplexní řešení čistoty  dle norem VDA 19.1 a 19.2 a požadavek mezinárodních norem ISO. Účastníkům semináře byli představené systémové požadavky Technické čistoty včetně řízení rizikových faktorů ovlivňujících Technickou čistotu v procesech. Přednáška Technická čistota jako systém byla svým zaměřením orientovaná na systémové požadavky čistoty v oblastech automobilového průmyslu, letectva, elektrotechniky a medicíny v návaznosti na odhalování rizikových faktorů kontaminace pravidelným monitorováním systému, produkce, okolního prostředí s pomocí mikroskopie a moderních technologií. K dopolední bloku vystoupil také Roman Vrkoslav z RRT Cleanrooms , s přednáškou Cleanrooms a technická čistota, který se věnoval problematice čistých prostor a jejich realizaci. V odpolední bloku vystoupil Christian Matala de Mazza, PALL s přednáškou VDA 19.1 – metodika vyhodnocování zbytkových nečistot, která byla zaměřena na vhodnou volbu kabinetů pro oplach zbytkových nečistot. Jako poslední přednášející se zvanou přednáškou vystoupila Zuzana Zuskáčová za tým CAE® a Esox spol. s.r.o. s přednáškou Systém kvality v laboratořích podle požadavků norem ISO/IEC 17025:2017. V přednášce zaznělo mnoho užitečných rad a zkušeností pro posuzování technické čistoty v laboratořích v souvislosti k plánovaným kontrolám kontaminace podle požadavek mezinárodních norem ISO a VDA .

Během semináře si účastníci mohli vyzkoušet mnoho zajímavých přístrojů pro posuzování technické čistoty. K vidění byla mikroskopická část, kde díky společnosti Leica-microsystems byla představená největší novinka a to Leica DM6 Cleanliness + LIBS , který umožňuje automaticky vytvořit analýzu filtrů a zároveň následně také automaticky prvkovou analýzu, což mnohonásobně zrychlí a zpřesní hodnocení i opakovatelnost výsledků. Více o přístroji v článku zde.

Nedílnou součástí technické čistoty je Kabinet pro audit zbytkových nečistot. Díky společnosti PALL mohli účastníci semináře vidět a vyzkoušet kabinet verze PCCSS2PUS400 umožňující extrakci částit metodou „Rinsing“ a metodou „Ulrasonic “ o maximálních rozměrech dílců 300x300 mm. Součástí semináře, byly zkušební extrakce a praktické doporučení pro jednotlivé metodiky. Dále konzultace ohledně vhodnosti materiálu filtračních membrán a doporučovaných typů solventů.

Neméně důležitou částí byla výstava řady stereomikroskopů Leica S9 , které se hodí do každé laboratoře. Představen byl také materiálový invertovaný mikroskop Leica DMi8 M pro analýzu metalografických výbrusů. Na mikroskopickou část navazovala část metalografie od společnosti PRESI. Vystaven byl především špičkový spotřební materiál pro přípravu metalografických vzorků. Dále bylo k nahlédnutí celé portfolio řezaček, brusek a leštiček od společnosti PRESI, také bylo představeno celkové workflow o kterém si více můžete přečíst zde.

Celkově by laboratoř měla splňovat různé požadavky, a tak se většinou umisťuje do čistých prostor. Malou ukázku konstrukce, dílů a celkového řešení představila společnost RRT Cleanrooms.

Druhý den seminář pokračoval s první přednáškou s názvem Pokročila mikroskopická+LIBS analýza pro technickou čistotu dle VDA 19.1 přednesenou Viktorem Škoríkem za Pragolab s.r.o. Tato část byla věnovaná vysvětlení pojmů mikroskopie a vyhodnocování vzorků pomocí mikroskopů. Jako druhý přednášející vystoupil opět Certifikovaný auditor Robert Jánošík, CAE® s přednáškou Licencované Audity čistoty – požadavky k výkonům Auditům čistoty, který se věnoval současným požadavkům pro auditory. Součástí odborné přednášky bylo shrnutí  požadavek k výkonům auditů čistoty podle schválených standardu licencovaného programu výkonu  Auditů čistoty v souladu se schválenou strukturou WIPO (World Intellectual Property Organization) Licencované Audity čistoty představuje jeden z nejúčinnějších a nejefektivnějších nástrojů monitorovaní kontaminace v prostorách včetně predikce vzniku nežádoucí kontaminace. Výkon licencovaného auditu čistoty je řízený přes software – Soft-TC , který byl během přednášky několikrát zmiňovaný v návaznosti na efektivní řízení rizik vlivem kontaminace a výkonu Analýzy čistoty podle nejnovějších mezinárodních standardu ISO a požadavek světových producentů v automobilovém průmysle (BMW, VW, VOLVO, RENAULT, GM, apod…) 

Obr. 2: Účastníci semináře

Obr. 2 – Účastníci semináře

Následovala volná diskuze a náměty na příští rok. Z podnětů a inspirací od účastníků semináře a odborného týmu je možné už dnes prohlásit, že i budoucí ročník, se bude nést v duchu aktuálních informací k problematice řízení rizik, s cílem eliminace kontaminace, pomocí inovativních technologii vstupujících do oblasti mikroskopie i analýz typu demagnetizace a vliv na funkčnost produktů s systéme INDUSTRY 4.0 (digitálně transformace v průmyslu)  Věříme, že i následující ročník přinese mnoho zajímavých témat a podnětů s cílem naplnění očekávaní účastníků a osobní diskusí s odborným týmem organizátorů přispěje k prohloubení vědomostí a zvyšovaní odbornosti všech zúčastněných. 

Za celý tým Pragolab, PALL, RRT Cleanrooms, CAE® (Cleanliness Audit Excellence®), Esox spol. s.r.o. bychom Vám poděkovali za příjemnou atmosféru celého semináře a jsem připraveni s Vámi diskutovat Vaše potřeby a žádosti. Neváhejte se proto na nás kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem. 

Pevně věřím, že obsahově seminář splnil Vaše očekávání a v příštím roce se společně znovu setkáme na již třetím pokračování semináře. Pokud máte jakékoliv dotazy a náměty napište nám email na kopecky@pragolab.cz

Následující výstavy, školeni a akce, kde se můžeme setkat osobně: 

LaborExpo, Praha, Kongresové centrum, 25.-26.9.2019 https://laborexpo.cz/cs 
MSV2019, Brno, Výstaviště, 7.-11.10. 2019,  https://www.pragolab.cz/udalosti/detail/209
Príprava Certifikovaných Audítorov čistoty - https://www.auditcistoty.com/skolenia-auditorov/
Školenia vykonávané CAE® v spolupráci s Pragolab-om - https://www.auditcistoty.com/vzdelavanie-sluzby/

Kontakty:

pragolabLeica MicrosystemsPressi Martin Kopecký, email: kopecky@pragolab.cz , tel.: +420 736 622 585
Viktor Škorík, email: skorik@pragolab.cz , tel.: +420 730 150 776
cleanliness audit logo
Robert Jánošík, email: janosik@cleanlinessaudit.com , tel.: +421 911 868 200
Vladimír Repiský, email: repisky@cleanlinessaudit.com , tel.: +421 908 900 149
Licencia Soft TC - nástroj Audítorov čistoty a hodnotenia vplyvov jednotlivých faktorovje kontaminácie - http://soft-tc.com/desktop/index.php?link=4
pall-corporation-logo
Jakub Sokolík, email: jakub_sokolik@europe.pall.com , tel.: + 420 605 082 883
RRT logo Roman Vrkoslav, email: Roman.Vrkoslav@rrtcr.cz   , tel.: +420 602 112 565
Radim Košek, email: Radim.Kosek@rrtcr.cz , tel.: +420 602 112 175