Představujeme Vám novinku v oblasti optické mikroskopie a chemických analýz. Leica Microsystems navázala spolupráci s partnerskou společností (Rap.ID), výrobce LIBS systémů (spektrometrie laserem buzeného plazmatu), které umožňují identifikovat chemické složení materiálů.

LIBS na základě laserové ablace zaostřeného laserového paprsku a detekce atomové emise dokáže analyzovat prvkové složení materiálu, na který se díváte. Analýza trvá pouze několik vteřin a velikost měřeného bodu je < 0,6 mm. Získaná spektra se porovnávají s databází spekter a identifikují tak složení materiálu.

Obr. 1: LIBS analýza,vozítko CURIOSITY na Marsu

Obr. 1: LIBS analýza je využívaná pro identifikaci materiálů např. ve vesmírných projektech, kdy jsou pomocí LIBS snímána spektra na dálku zaostřením laserového paprsku na zkoumaný objekt a detekcí emise teleskopem.   Na obrázku je vozítko CURIOSITY na Marsu.

Výhody zařízení LIBS:

 • elementární analýza bez přípravy vzorků
 • opakovanou laserovou ablací do jednoho bodu lze odstranit povrchové nežádoucí vrstvy vytvořené vlivem prostředí nebo nečistoty jako prach či provádět hloubkové profilování
 • víceprvková simultánní analýza
 • nízké detekční limity pro řadu minoritních a stopových prvků
 • rychlá analýza, již jeden laserový pulz představuje analýzu, nicméně lze průměrovat více laserových pulzů a průměrovat získaná spektra, celkový čas analýzy i tak zabírá jen několik sekund
 • malý průměr analyzovaného bodu < 0,6 mm
 • schopnost identifikovat vodu a/nebo hydratované minerály
 • nízká spotřeba elektrické energie v důsledku velmi krátkých analýz

Proč LIBS?

Vizuální kontrola i chemická analýza v jednom systému!

 • Inspekce
 • Analýza
 • Kontrola
 • Dokumentace

Obr. 2: Ukázka kráteru po laserové ablaci a výsledná spektra, která identifikují materiál na základě porovnání se spektrální databází.

Obr. 2: Ukázka kráteru po laserové ablaci a výsledná spektra, která identifikují materiál na základě porovnání se spektrální databází.

Obr. 3: Leica mikroskop s RapID LIBS chemickou analýzou.

Obr. 3: Leica mikroskop s RapID LIBS chemickou analýzou.

Schematický proces LIBSu:

 • pulzní laser je zaostřen do malého bodu na vzorku
 • Ablace materiálu – odpaření, atomizace, ionizace a excitace malého množství materiálu vzorku, které vede k vytvoření tzv. plazmatu
 • Vyhasínání plazmatu - emise charakteristického emisního spektra přítomných atomů
 • Detekce čárového emisního spektra
 • Kvalitativní informace a její porovnání s databází spekter

Obr. 4: Schéma laserové ablace a procesu optického průrazu (breakdown) materiálu laserem.

Obr. 4: Schéma laserové ablace a procesu optického průrazu (breakdown) materiálu laserem.

Obr. 5: Krátery po ablaci různým počtem laserových pulzů na povrchu oceli.

Obr. 5: Krátery po ablaci různým počtem laserových pulzů na povrchu oceli.

Obr. 6: Charakteristická čárová spektra prvků.

Obr. 6: Charakteristická čárová spektra prvků.

Aplikace:

 • Cleanliness analýza
 • Metalografie
 • hodnocení inkluzí v oceli (nekovové inkluze)
 • forenzní

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat ( krajcarova@pragolab.cz , skorik@pragolab.cz ).