Kompletní řešení laboratoře ve spolupráci s firmou PRESI a Leica-microsystems

07.03.2019

Vážení zákazníci,
společnost Pragolab s.r.o. Vám na základě Vašich podnětů a aplikací přináší novou podporu v oblasti přípravy vzorků pro mikroskopii, a to nejen pro metalografické aplikace, ale i mnohé další. Začátkem roku jsme naše portfolio obohatili o nového partnera s dlouhodobými zkušenostmi. Představujeme Vám firmu PRESI, která působí na trhu již od roku 1961. Díky této spolupráci Vám přinášíme komplexní řešení pro hodnocení Vašich vzorků - od přípravy vzorků, chemickou analýzu, až po mikroskopické hodnocení a reportování výsledků. Celé portfolio PRESI si můžete prohlédnout na našich stránkách zde .

Díky komplexnímu portfoliu jsme schopni vyřešit téměř jakoukoliv industriální aplikaci - v metalografii, elektrotechnice, geologii, sklářském průmyslu a v mnohých dalších oblastech. Samozřejmě pro Vás máme připraven doplňkový sortiment a spotřební materiál. Celé portfolio jako komplexní řešení je zobrazeno na obrázku č.1.

logo Presi

Obr. 1: Celý proces krok za krokem jako komplexní řešení

Obr. 1 – Celý proces krok za krokem jako komplexní řešení

1. Dělení materiálu

Prvním proces pro odběr nebo dělení různých materiálů lze zajistit pomocí rozbrušovacích pil. V nabídce PRESI jsou jednoduché manuální pily, až programovatelné automatické pro velké vzorky (Obr. 2). Video ukázka zde .

Obr. 2: Proces řezání a získávání vzorků

Obr. 2 – Proces řezání a získávání vzorků

2. Zalévání

Po odběru zkoumaného materiálu z daného místa je dalším krokem přípravy vzorků zalévání do pryskyřice. Je zapotřebí dbát na náchylnost vzorků na teplotu nebo tlak a zvolit správnou strategii pro zalévání, buď za tepla či za studena (Obr. 3) . Video ukázka zde .

Obr. 3: Proces zalévání za studena i za tepla

Obr. 3 – Proces zalévání za studena i za tepla

3. Broušení, leštění

Součástí přípravy vzorků je jejich následné broušení a leštění. V nabídce jsou řešení pomocí sofistikovaných ručních, nebo semi-automatických brusek / leštiček (Obr. 4 - přístroj MINITECH & MECATECH). Video ukázka přístrojů zde .

Obr. 4: Manuální či automatické brusky

Obr. 4 – Manuální či automatické brusky

4. Mikroskopická analýza

Mikroskopie je nedílnou součástí hodnocení připravených vzorků. Pro tuto část spolupracujeme s firmou Leica Microsystems, výrobcem té nejkvalitnější optiky na trhu mikroskopie. Nabízíme obrovskou škálu mikroskopů pro přesně danou aplikaci. Video ukázka digitálních mikroskopů zde a zde .

Obr. 5: Ukázka digitální i klasické mikroskopie od Leica Microsystems

Obr. 5 – Ukázka digitální i klasické mikroskopie od Leica Microsystems

5. Pokročilá prvková analýza materiálů pomocí LIBS

Leica Microsystems navázala spolupráci s partnerskou společností (Rap.ID), výrobcem LIBS systémů (spektrometrie laserem buzeného plazmatu), které umožňují identifikovat chemické složení materiálů.  LIBS na základě laserové ablace zaostřeného laserového paprsku a detekce atomové emise dokáže analyzovat prvkové složení materiálu, na který se díváte. Analýza trvá pouze několik vteřin a velikost měřeného bodu je < 0,6 mm. Získaná spektra se porovnávají s databází spekter a identifikují tak složení materiálu. Aplikace pro LIBS jsou například cleanliness analýza, metalografie, hodnocení inkluzí v oceli (nekovové inkluze), forenzní vědy a další. Video zde .

Obr. 6: Ukázka a funkčnost LIBS analýzy

Obr. 6 – Ukázka a funkčnost LIBS analýzy

6. Meření tvrdosti a kompletní analýza

Nedílnou součástí mnoha aplikací, nejen v metalografii, je měření tvrdosti pomocí tvrdoměrů. I pro tato stanovení nabízíme širokou škálu produktů (Obr. 7).

Obr. 7: Tvrdoměry PRESI HZ50-4 a MACROTECH VX7

Obr. 7 – Tvrdoměry PRESI HZ50-4 a MACROTECH VX7

7. Speciální řešení pro Geologii

V této oblasti máme možnost použití unikátního zařízení GEOTOME DUAL, které kombinuje funkci řezání a broušení geologických vzorků na jednom přístroji. Připravený vzorek pomocí tohoto přístroje lze rovnou použít pro analýzu polarizačními mikroskopy. Video ukázku přístroje můžete zhlédnout zde .

Obr. 8: GEOTOME DUAL a finální výbrusy

Obr. 8 – GEOTOME DUAL a finální výbrusy

Pevně věříme, že Vás naše kompletní řešení zaujalo. Rádi Vám poskytneme veškeré informace o možných řešeních a pomůžeme najít tu nejlepší a nejkvalitnější kombinaci přístrojů šitou na míru Vaši aplikaci.
Brožuru produktů PRESI naleznete zde .
V případě zájmu nás prosím neváhejte kontaktovat: skorik@pragolab.cz a kopecky@pragolab.cz