21.6.2016

WEBINÁŘ – Implementation of USP 232 and 323: Which Techniques Should I Consider for Analysis?

tezke_kovy

Datum: 21. 6. 2016
Čas: 17:00
Odkaz k registraci: webinar

Dvoudílná miniserie webinářů (nezapomeňte se registrovat na 2. díl – zde) na téma ultrastopová analýza ve farmacii na základě chystané US Pharmacopei.

Sledování obsahu těžkých kovů podle americké normy USP se mění. S platností k 1. lednu 2018 vejdou v platnost kapitoly 232, 233 a 2232 týkající se limitů, metodik a kontaminantů v potravinových doplňcích a léčivech. S uvedením těchto kapitol vyvstane potřeba vybavit laboratoře novými technikami, mimo jiné mikrovlnným rozkladem, atomovou absorpční spektrometrií, optickým emisním spektrometrem a hmotnostním spektrometrem s indukčně vázaným plazmatem. První díl tohoto seriálu poskytne přehled možných technik pro požadované analýzy. Dále zdůrazní základní fakta, které je třeba zvažovat při výběru vhodné instrumentace pro analýzu stopového množství prvků ve farmaceutických produktech.