Optické emisní spektrometry s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)

ICP-OES - iCAP PRO XPS
iCAP PRO XPS ICP-OES spektrometr umožňuje prvkovou analýzu v nejkratším čase s výbornou citlivostí díky optickému systému s vysokou propustností a detektoru nové generace – CID821.

Detail

ICP-OES - iCAP PRO XP
iCAP PRO XP ICP-OES spektrometr je ideálním nástrojem pro stopovou prvkovou analýzu vzorků s vysokou matricí nebo QA/QC analýzy v laboratořích s vyšším průchodem vzorků.

Detail

ICP-OES - iCAP PRO X
iCAP PRO X ICP-OES spektrometr pro rutinní prvkové analýzy menšího počtu vzorků s intuitivním ovládáním a defaultními nasteveními.

Detail

ICP-OES - iCAP PRO
iCAP PRO ICP-OES pro prvkovou analýzu v laboratořích s nižším průchodem vzorků. Pro snadné použití jsou připraveny defaultní optimalizované parametry, vhodná náhrada AAS.

Detail

ICP OES – optická emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem

Optická emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem je instrumentální technika umožňující měření celého emisního spektra. Z toho důvodu je ICP spektrometr vhodný pro víceprvkovou analýzu vzorků potravin , životního prostředí, léčiv aj. Pro velký dynamický rozsah (rozptyl koncentrací v jednom vzorku) je vhodná pro analýzu v případě, kdy potřebujeme znát koncentraci prvků majoritních (např. živin) a minoritních (např. kontaminantů) v jednom vzorku bez nutnosti ředění.