ICP-OES

ICP-OES - iCAP 7200
Cenově efektivní varianta pro univerzální ICP spektrometry v laboratořích s nižším průchodem vzorků.

Detail

ICP-OES - iCAP 7400
Univerzální ICP-OES platforma pro každou laboratoř a každou aplikaci v laboratořích se středně vysokým průchodem vzorků.

Detail

ICP-OES - iCAP 7600
Nekompromisní vysocevýkonná ICP-OES platforma pro rutinní i vědeckovýzkumné aplikace s požadavkem na extrémně vyoký průchod vzorků, vhodný i pro pokročilé, kombinované metody – spojení s laserovou ablací či separačními technikami.

Detail