AAS - Atomová absorpční spektrometrie

AAS - iCE 3300
Jednoatomizační plamenový absorpční spektrometr s plně automatizovanou kontrolou toku pracovních plynů.

Detail

AAS - iCE 3300 GF
Kompaktní absorpční spektrometr s dedikovanou grafitovou pecí s deuteriovou korekcí pozadí.

Detail

AAS - iCE 3400
Jednoatomizační AA spektrometr s vestavěnou grafitovou pecí s deuteriovou a Zeemanovou korekcí pozadí.

Detail

AAS - iCE 3500
Duální - plamen a pec - AA spektrometr s volbou standardní pece nebo pece se Zeemanovou korekcí. Funkce TV kamery ke sledování procesů v peci jsou standardní výbavou.

Detail

AAS – atomová absorpční spektrometrie

Atomová absorpční spektrometrie je nejstarší instrumentální technikou pro analýzu obsahu prvků periodické tabulky. Dělí se podle metod atomizace na plamenovou , elektrotermickou (tzv. grafitová pec, grafitová kyveta), atomizaci hydridových par (především As, Se, Hg). Pro některé prvky lze s výhodou využít korekce pozadí na základě Zeemanova jevu (např. Pb). Uplatnění najde především tam, kde je malé množství vzorků a/nebo prvků ve vzorku. Pořiďte si u nás špičkový atomový absorpční spektrometr pro svou laboratoř.

ice3500.jpg