ICP-MS

ICP-MS iCAP TQ
ICP-MS s trojitým kvadrupólem pro maximální eliminaci interferencí, který přináší vysokou výkonnost a jednoduchost užívání jak pro rutinní analýzy, tak pro náročné výzkumné aplikace.

Detail

ICP-MS - iCAP RQ
Spolehlivý, produktivní a robustní ICP-MS pro náročné a rutinní laboratoře s velkou průchodností vzorků. Výjimečný, logicky řešený design umožňuje jednoduchá řešení úkolů v každodenním chodu laboratoře.

Detail

TOF-ICP-MS
icpTOF hmotnostní spektrometrie na bázi time of flight detekce pro ultrastopovou analýzu prvků v různých matricích, ale i ke speciační analýze, nebo měření nanočástic či pro spojení s laserovou ablací.

Detail