Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS)

ICP-MS iCAP TQ
ICP-MS s trojitým kvadrupólem pro maximální eliminaci interferencí, který přináší vysokou výkonnost a jednoduchost užívání jak pro rutinní analýzy, tak pro náročné výzkumné aplikace.

Detail

ICP-MS - iCAP RQ
Spolehlivý, produktivní a robustní ICP-MS pro náročné a rutinní laboratoře s velkou průchodností vzorků. Výjimečný, logicky řešený design umožňuje jednoduchá řešení úkolů v každodenním chodu laboratoře.

Detail

TOF-ICP-MS
icpTOF hmotnostní spektrometrie na bázi time of flight detekce pro ultrastopovou analýzu prvků v různých matricích, ale i ke speciační analýze, nebo měření nanočástic či pro spojení s laserovou ablací.

Detail

ICP-MS – hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem

Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem je nejcitlivější ze současně běžně používaných instrumentálních metod. Umožňuje stanovovat ultrastopová množství prvků (až ppt). Vedle rutinních analýz vzorků vod, potravin, léčiv aj. lze provádět i vědecké aplikace jako spojení s laserovou ablací (měření pevných vzorku – např. geologie, archeologie), nebo analýzu nanočástic. V případě použití techniky icpTOF je možné provádět i víceprvkovou analýzu nanočástic.