Hypersil GOLD

Hypersil GOLD C18
Kolony Thermo Scientific Hypersil GOLD jsou silikagelové kolony s fází C18 obsahující vysoce čistý silikagel. Jsou založeny na patentovaném postupu derivatizace a endcappingu pomocí alkylového řetězce.

Detail

Kolony Hypersil GOLD

Využijte rozsah a možnosti těchto nejmodernějších kolon. Které jsou výsledkem 40 let zkušeností a vývoje výrobce Thermo Scientific

Vysoce symetrické píky, které poskytují kolony Hypersil GOLD, zvyšují výšku píku a umožňují optimalizovat výpočty integrace píků, což může zásadní zejména pokud jsou přítomny nízké koncentrace analytu, například při analýze nečistot.

Kolony Hypersil GOLD poskytují vynikající, reprodukovatelné, spolehlivé výsledky a jsou vhodné i pro široký rozsah hodnot pH. Analýzy vyvinuté na těchto kolonách jsou robustní a stabilní při vysokém i nízkém pH (1-11), a proto jsou ideální volbou právě pro vývoj nových metod.