Hypersil GOLD

Hypersil GOLD C18
Kolony Thermo Scientific Hypersil GOLD jsou silikagelové kolony s fází C18 obsahující vysoce čistý silikagel. Jsou založeny na patentovaném postupu derivatizace a endcappingu pomocí alkylového řetězce.

Detail