Hypersil GOLD C18

O produktu

Kolony Thermo Scientific Hypersil GOLD jsou silikagelové kolony s fází C18 obsahující vysoce čistý silikagel. Jsou založeny na patentovaném postupu derivatizace a endcappingu pomocí alkylového řetězce.

Vývoj robustních metod má velké požadavky na rozlišení, kterého je možné docílit díky úzkým symetrickým píkům. Získání úzkých píků je obzvláště náročné pro základní farmaceutické sloučeniny. Snížená aktivita silanolu v kolonách Hypersil GOLD snižuje rozšíření zadní části píků neboli „tailing“ základních analytů, čímž se zlepšuje jejich rozlišení.

Díky větší citlivosti lze získat vynikající tvar píků. Pokud píky vykazují tzv. tailing, jejich výška je snížena, tedy je zhoršena citlivost analýzy. Symetrické píky poskytované kolonami Hypersil GOLD zvyšují výšku píku a umožňují optimalizovat integraci píků.
To může být zásadní, zejména pokud jsou přítomny nízké koncentrace analytu, například v analýze nečistot.

Kolony Hypersil GOLD poskytují vynikající, reprodukovatelné, spolehlivé výsledky a jsou vhodné i pro široký rozsah hodnot pH. Analýzy vyvinuté na těchto kolonách jsou robustní a stabilní při vysokém i nízkém pH (1-11), a proto jsou ideální volbou právě pro vývoj nových metod.


Hlavní výhody:
  • Výrazné snížení „tailingu“ píků
  • Vynikající rozlišení, účinnost a citlivost
  • Přesnost a kvalita analytických dat

 

 HG_Obrazek_Hlavni%20vyhody.png 

Příklady separací:


Obrazek_1_HP.png

Obr. 1 - Analýza polycyklických aromatických uhlovodíků na koloně Hypersil GOLD C18

Obrazek_2_HP.png

Obr. 2 - Analýza aditiv v energetických nápojích na koloně Hypersil GOLD C18

Více informací naleznete na: thermofisher.com/hypersilgold