Accucore

O produktu

Thermo Scientific Accucore kolony jsou založeny na technologii pevného jádra. Obsahují částice o velikosti 1,5 μm, 2,6 a 4 μm a mají velmi malou distribuci velikosti částic. Jedinečná technologie umožňuje použití vysokých rychlostí. Zajišťuje vysoké rozlišení, robustnost, dlouhou životnost a nižší zpětné tlaky. 

11 typů fází: RP-MS, C18, C8, aQ, Polar Premium, Phenyl-Hexyl, Phenyl-X, PFP, C30, HILIC a Urea-HILIC. Accucore XL HPLC kolony s částicemi s pevným jádrem o velikosti 4 µm a náplněmi C18 nebo C8.