Sestava chromatografie UltiMate 3000 - Standard

O produktu

Sestava vysokoúčinné kapalinové chromatografie s tlaky až 620 bar s průtoky až do 10 ml/min v izokratickém i gradientovém režimu. Autosampler s možností termostatování vzorků spolu se samostatným termostatem až 12 kolon je nedílnou součástí standardní výbavy. Vychytaný a moderní SW Chromeleon je v nabídkách všech chromatografických aparatur Thermo.

ČERPADLO
 • ISO-3100SD; izokratické, 0,001-10 ml/min, 620 bar
 • HPG-3200SD; binární high pressure gradient, 0,001-10 ml/min, 620 bar
 • LPG-3400SD; kvartérní low pressure gradient, 0,001-10 ml/min, 620 bar
AUTOSAMPLER
 • ACC-3000(T); analytický autosampler (termostatovaný) se zabudovaným termostatem kolon, objem nástřiku v závislosti na použité smyčce od 1 – 100 ul; kapacita 120 vialek 2 ml (možnost vialek objemu 0,3-10 ml, Eppendorf vialek)
 • WPS-3000(T)SL; analytická i semipreparativní verze (termostatovaná), 0,01 ul – 2,5 ml nástřik, kapacita 120 vialek 2 ml (možnost vialek objemu 0,3-10 ml, Eppendorf vialek a mikrotitračních destiček)
TERMOSTAT KOLON
 • TCC-3000SD; termostat kolon, možnost umístění až 12 kolon a přepínacích ventilů, rozsah 5 °C – 80 °C
DETEKTOR
 • VWD-3100, UV-VIS detektor, sběr dat 100 Hz, 190-900 nm
 • MWD-3000, UV-VIS detektor s 8 simultánními kanály, sběr dat 100 Hz
 • DAD-3000, sběr dat 100 Hz, 190-800 nm
 • FLD-3100, fluorescenční detektor, rychlost sběr dat 100 Hz
 • RefractoMax 521, RI detektor
 • Elektrochemické a CAD (Corona) detektory
 • Hmotnostní spektrometry (lineární iontová past, kvadrupól, trojitý kvadrupól, Orbitrap, hybridní MS)

Více na www.dionex.com