Mikroreologie, mikrostruktura

RheoLaser Crystal
RheoLaser Crystal – umožňuje sledovat vývoj mikrostruktury v heterogenních produktech, vhodný pro popis fázových přechodů, krystalizace nebo gelovatění

Detail

RheoLaser Coating
RheoLaser Coating – optický analyzátor tvorby tenkého filmu, dostupný i ve vysokoteplotní verzi, umožňuje přesné stanovení schnutí, doby vytvrzování, potahování nebo tvorby filmu

Detail

RheoLaser Coating HT
RheoLaser Coating HT – optický analyzátor tvorby tenkého filmu ve vysokoteplotní verzi, umožňuje přesné stanovení schnutí, doby vytvrzování, potahování nebo tvorby filmu v rozsahu RT až 250 °C

Detail

Přístrojová řada RheoLaser® je řada mikroreologických analyzátorů sloužících ke stanovení nulové smykové viskozity (zero-shear) a termické analýzy pomocí reologických nástrojů. Funguje na principu difúzní vlnové spektroskopie (DWS) a využívá mobility částic v disperzi. Posoudit lze strukturní vlastnosti vzorku (bod gelace, stabilita) nebo fázové přechody (krystalizace, tání) pomocí nedestruktivní optické analýzy. Měřit lze i velmi koncentrované vzorky.