Stabilita disperzí, velikost

Turbiscan Classic2
Turbiscan CLASSIC 2 – rychlé stanovení stability emulzí a koncentrovaných disperzí bez možnosti teplotní kontroly

Detail

Turbiscan Lab
Turbiscan LAB – rychlé stanovení stability emulzí a koncentrovaných disperzí s možností teplotní kontroly a pokročilým SW umožňujícím porovnávání stability jednotlivých vzorků

Detail

Turbiscan Tower
Turbiscan TOWER – analyzátor pro více vzorků (1-6) umožňující rychlé stanovení stability emulzí a koncentrovaných disperzí s možností teplotní kontroly a pokročilým SW umožňujícím porovnávání stability jednotlivých vzorků

Detail

Turbiscan Oil Series
Turbiscan Oil Series – analyzátor stability kapalných paliv a těžkých topných olejů dle ASTM D7061, dále účinnosti dispergantů (asfalten), demulzifikaci olejů vodou či kompatibilitu směsí. Vyhovuje ISO TR 13097.

Detail

Turbiscan AGS
Turbiscan AGS – rychlé stanovení stability emulzí a koncentrovaných disperzí s vysokou průchodností (až 54 vzorků) s možností teplotní kontroly a pokročilým SW

Detail