Na základě vzájemných dohod převzal Pragolab s.r.o. s platností od 1. března 2012 zastupování PAL System firmy CTC Analytics AG Zwingen . Nově nabízené portfolio zahrnuje skupinu automatických zařízení pro přípravu vzorku a následné dávkování do přístrojů GC, HPLC či MS a to i včetně MALDI.

Autosmapler pro dodavatele GC a GC-MS systémů

Autosamplery PAL System jsou dlouhodobě na našem trhu zavedená příslušenství analytických přístrojů a představují nejvyšší třídu v předúpravě a dávkování kapalných vzorků, sám název PAL byl odvozen od Prepare And Load ve zktratce PAL. Tyto X-Y-Z autosamplery jsou rovněž jednou z nejčastěji používaných platforem pro některé další modifikace. Pragolab s.r.o. spolu s tuzemskými partnery se po vzájemné dohodě bude rovněž podílet na dalším rozvoji a testování aplikací a modulů pro dosud nezvládnutá analytická řešení.

Pro GC PAL system nabízí na jedné platformě robotického X-Y-Z řešení autosamplery s předúpravou pro všechny významné dodavatele GC a GC-MS systémů s velmi zajímavým uspořádáním kapalina + headspace + SPME či ITEX a dalšími možnostmi.

Pro HPLC PAL systém nabízí širokou škálu řešení s čištěním, sběrem frakcí, mnohoventilovým uspořádáním, rychlým nástřikem, vysokokapacitním zpracováním vzorků, MALDI a mnoho dalších funkcí přeúprav a zpracování vzorků usnadňující a zpřesňující analytické postupy. I tato řešení jsou použitelná a integrovatelná do systémů prakticky všech významných výrobců HPLC a MS.