Velké podzimní slevy spotřebního materiálu 2017

Z důvodu velkého zájmu byly největší podzimní slevy ze sortimentu chromatografického spotřebního materiálu Thermo Scientific pro rok 2017 prodlouženy. Akce se vztahuje na  kolony pro kapalinovou chromatografii  (HPLC, UHPLC, BioLC),  plynovou chromatografii  (GC), drobný spotřební materiál pro samotné měření nebo pro přípravu vzorků a menší laboratorní přístroje (pH metry, multimetry, koncentrátory vzorků, průtokoměry atd.).  Některé akce byly mimořádně prodlouženy a můžete jich využít nově až do 30. 11. 2017.

Obr. 1: Multimetr s příslušenstvím Thermo Scientific Orion

Obr. 1: Multimetr s příslušenstvím Thermo Scientific Orion

25% sleva na špičkové HPLC a UHPLC kolony Thermo Scientific:

Hypersil GOLD

 • Excelentní tvar píků
 • Vysoká pH stabilita
 • HPLC, UHPLC, částice 1.9 μm, 3 μm, 5 μm, 12 μm
 • Fáze C18, C8, aQ, PFP, CN, Amino, HILIC, AX, SAX, C4, Phenyl, Silica

Accucore

 • Kolony s pevným jádrem
 • 1,5 μm · 2,6 μm · 4 μm
 • Nizké zpětné tlaky a dlouhá životnost kolon

Obr. 2: Thermo Scientific Accucore s pevným jádrem

Obr. 2: Thermo Scientific Accucore s pevným jádrem

Hypercarb

 • Pro strukturně podobné analyty
 • Vysoce polární látky na RP

Hypersil BDS, ODS

 • Oblíbené kolony s dlouhou tradicí

20% sleva na unikátní kolony Thermo Scientific

Acclaim Mixed Mode

Acclaim Trinity – 3 retenční mechanismy na jedné koloně

 • Trinity Q1 – paraquat, diquat
 • Trinity P1 a P2 – API a protiionty

Acclaim AmG – aminoglykosidová antibiotika

Acclaim Organic Acids – organické kyseliny

Acclaim Surfactant – tenzidy

15% sleva na GC kolony TRACE a TraceGOLD

 • Kolony pro všechny typy aplikací
 • Samostatně či s integrovanou předkolonou
 • Rozsáhlá aplikační databáze

10% sleva na spotřební materiál a drobné laboratorní přístroje

 • Stříkačky, ferule, linery, septa, atd.
 • Vialky, víčka a kity
 • Manifoldy, koncentrátory vzorků, průtokoměry, detektory netěsností
 • Spotřební materiál pro CHNS/O analyzátory

Obr. 3: Thermo Scientific LinerGOLD

Obr. 3: Thermo Scientific LinerGOLD

Sleva na nové

EASY-Spray PepMap C18, 15 cm x 150 μm – 20 %

 • Nové kapilární kolony EASY-Spray
 • Pokrok v proteomických a biofarmaceutických analýzách peptidů
 • Robustní design pro proteomické aplikace s požadovanou vysokou prostupností
 • Jednoduchý formát, vyšší průtoky

EASY-Spray C18, 75 cm x 75 μm – 10 %

 • Nová kolona s délkou 75 cm
 • Větší kapacita, lepší separace komplexních směsí
 • Delší gradient k maximalizaci pokrytí sekvence
 • Nejlepší rozlišení k identifikaci proteinů
 • Nejvyšší citlivost

MAbPac RP 1mm – 20 %

 • Nová 1 mm kolona
 • Pro separace monoklonálních protilátek a fragmentů, ADC (antibody drug conjugates) a proteinů s vysokým rozlišením na RP
 • Pro potřeby nízkého průtoku
 • Pro malé objemy vzorků

SMART digest kity – 10 %

 • Kity pro štěpení proteinů
 • Rychlá, jednoduchá a citlivá metoda
 • Zkrácení přípravy z 12-24 h na cca 60 min
 • Vysoká reprodukovatelnost
 • Pouze 3 kroky v pracovním postupu
 • Možnost automatizace

Ke stažení:

Neváhejte nás kontaktovat ( eliasova@pragolab.cz , pliskova@pragolab.cz ) s Vašimi dotazy a požadavky na cenovou nabídku. Připravíme Vám ji obratem.

Velké podzimní slevy 2017 jsou platné do 30. 11. 2017