Spektrometry

ICP-OES - iCAP 7600
Nekompromisní vysocevýkonná ICP-OES platforma pro rutinní i vědeckovýzkumné aplikace s požadavkem na extrémně vyoký průchod vzorků, vhodný i pro pokročilé, kombinované metody – spojení s laserovou ablací či separačními technikami.

Detail

LTQ XL
Hmotnostní spektrometr LTQ XL vyvinutý na bázi lineární iontové pasti s vysokou citlivostí v tandemové MSn.

Detail

TSQ Quantis
Nová řada QqQ hmotnostních spektrometrů pro náročné aplikace při dosažení velmi nízkých detekčních limitů v komplikovaných matricích.

Detail

253 Ultra
Nejvyšší řada IRMS spektrometru sektorového typu s dvojí fokusací pro vysoce selektivní a extrémně citlivou analýzu s možností předřazené techniky (GC, LC či OEA).

Detail

TSQ Fortis Plus
Oceňovaná řada QqQ hmotnostních spektrometrů pro rutinní aplikace v komplikovaných matricích s AIM (Active Ion Managament) technologií

Detail

UV-VIS řady Genesys
Spektrofotometry, které přináší přesné a spolehlivé výsledky. Jednoduché ovládání, rozsáhlé příslušenství, robustní a zároveň kompaktní design, volitelně s nebo bez zabudované tiskárny, šestipolohový měnič kyvet již ve standardní konfiguraci.

Detail

ISQ EC/EM
Robustní a flexibilní hmotnostní detektory k HPLC a IC na bázi jednoduchého kvadrupólu.

Detail

VIS řady Spectronic
Spectronic 200 Vis spektrometr je navržen zejména pro potřeby výukové a pro základní úlohy rutinních kontrolních a analytických laboratoří. Jde o cenově dostupný přístroj, který ve své třídě nabízí neobvyklý rozsah funkcí a schopností. Umožňuje rychlé skenování optických veličin v rozsahu dostupných vlnových délek (340 – 1000 nm), multistandardové kvantitativní analýzy.

Detail

Q Exactive řada Orbitrap
Řada vysoko-rozlišujících hmotnostních spektrometrů označených jako Q Exactive se vyznačuje společným prvkem, kterým je uspořádání Q-Orbitrap (MS/hrMS) s HCD kolizní celou.

Detail

GC - Orbitrap Exploris
V letošním roce byla uvedena na trh nová série Orbitrapů ve spojení s plynovým chromatografem.

Detail

Robotický spektrometr Gallery
Automatizace v analýze vod a nápojů. Robotický spektrometr Gallery a Gallery Plus je přístroj pro zautomatizování rutinních analýz v oblasti vod a nápojů. Tento diskrétní přístroj dávkuje do vzorku reagencie, inkubuje, měří absorbanci a vyhodnocuje dle automaticky naměřené kalibrační křivky. Přístroj je schopen též vzorek předředit anebo doředit, pokud se absorbance vzorku pohybuje mimo nastavenou kalibrační křivku. Pro měření využívá plastové mikrokyvety.

Detail

ARL QUANT'X ED-XRF spektrometr
Špičkový energiově-disperzní rentgen fluorescenční spektrometr

Detail

ARL Perform´X WD-XRF spektrometr
Sekvenční vlnově disperzní rentgenový fluorescenční spektrometr (WD-XRF) pro rychlé analýzy až 90 prvků prakticky v každém kapalném nebo pevném vzorku.

Detail

ARL 9900 WD-XRF/XRD
Simultánně/sekvenční vlnově disperzní rentgenový fluorescenční spektrometr (WD-XRF) kombinuje fixní multichromátory a goniometr (SmartGonio nebo univerzální goniometr pro pokročilejší analýzy) s možností integrace XRD.

Detail