SICRIT ® GC/SPME modul – Získejte kvantitativní MS výsledky i bez chromatografie


Úvod

SICRIT® GC/SPME Modul propojuje nejmodernější technologii obohacení vzorku a separační techniky s vaším SICRIT® Iontovým Zdrojem. SICRIT® GC/SPME Modul kombinuje SICRIT® ionizační technologii s nejmodernější přípravou vzorků a obohacujícími technikami, díky čemuž je možné spojit GC- a SPME-MS v jedno. Klíčová vlastnost tohoto modulu je speciální design vnitřní valorizační jednotky, ve které dochází k termální desorpci analytu. Implementovaný nosný plyn poté zaručí definovanou atmosféru a transport analytů do SICRIT® Iontového Zdroje. Díky tomu je možné dosáhnout citlivé a kvantitativní stopové analýzy i bez chromatografie.

Aplikace

Tento GC/SPME Modul je „all-in one“ řešením, které rozšiřuje využití SICRIT® Iontového Zdroje o další manuální i automatizované metody a připojení. Uzavřená atmosféra zaručí plně kvantitativní výsledky, zatímco veškeré aplikace lze automatizovat s využitím CTC PAL autosampleru. SICRIT® GC/SPME Modul lze využít na různé postupy v závislosti na analýze. 

Sicrit%201.jpg

Přímý nástřik (Headspace/Liquid)

Tento pracovní postup je ideální pro rychlé měření na hmotnostním spektrometru. S tímto modulem můžete snadno získat kvantitativní výsledky bez nutnosti chromatografie! Jednoduše proveďte headspace či kapalný nástřik malého množství vzorku přímo do desorpčního modulu pro přímou a kvantitativní analýzu. Tento postup je ideální například pro rychlý screening výbušnin.

Přímé SPME-MS

Zdlouhavá předpříprava vzorků a separace analytů na HPLC či GC zabírají mnoho času v rutinní analýze. Kombinace SPME-SICRIT®-MS je jednoduchý a spolehlivý způsob, jak při rutinní analýze ušetřit čas. Díky minimalizované přípravě vzorků, automatizaci prostřednictvím CTC PAL autosampleru a přímému SPME- SICRIT®-MS měření, dojde k celkovému snížení času a ceny každého měření. Tento postup je ideální například pro měření kontaminantů v životním prostředí.

GC-MS Coupling

SICRIT® Iontový Zdroj a GC/SPME Modul lze snadno propojit s jakýmkoliv GC či LC-MS přístrojem. Díky tomu můžete provádět rutinní GC analýzy na vašem LC-MS přístroji, bez nutnosti měnit analytický software či vaše metody. Soft ionizace v SICRIT® Iontovém Zdroji umožňuje přímý transfer MRM v LC-MS metodách na GC analýzu. Díky tomu lze velice snadno přenést LC metodu na GC. V kombinaci s HRMS je GC- SICRIT® ideálním nástrojem pro non-target screening.

Sicrit%202.jpg

Pro aplikace a další informace nás neváhejte kontaktovat .