TOC, AOX/EOX, TS, TN analyzátory

XPERT-TOC/TNb
Pro stanovení TOC v možné kombinaci s TNb rádi nabídneme nově uvedený na trh přístroj Xpert TOC/TNb. Přístroj je určen především pro měření v rozmezí typických pro pitnou vodu až po vodu odpadní. Práci usnadní zabudovaný autosampler s míchanými všemi pozicemi.

Detail

Xplorer TX
Přístroj pro stanovení celkového obsahu halogenidů a síry ve vzorcích pomocí coulometrické titrace. Je vhodný též pro měření Adsorbovatelných Organických Halogenidů AOX, Extrahovatelných Organických Halogenidů EOX po předúpravě vzorku.

Detail

Xplorer TS
Pro stanovení celkového obsahu síry v nízkých koncentracích doporučujeme přístroj XplorerTS s detektorem na bázi UV fluorescence. Pomocí tohoto detektoru lze měřit koncentrace od desítek ppb až po tisíce ppm. Spalování vzorku probíhá v dvouzonální spalovací peci o teplotě minimálně 1000 °C. K odstranění vody velmi efektivně slouží Nafio permapura.

Detail

Xplorer TN
Pro stanovení celkového obsahu dusíku v nízkých koncentracích nabízíme přístroj XplorerTN s detektorem na bázi chemiluminiscence. Pomocí tohoto detektoru lze měřit koncentrace od desítek ppb až po tisíce ppm. Spalování vzorku probíhá v dvouzonální spalovací peci o teplotě minimálně 1000 °C. K odstranění vody velmi efektivně slouží Nafio permapura.

Detail