TOC, AOX/EOX, TS, TN analyzátory

XPERT-TOC/TNb
Pro stanovení TOC v možné kombinaci s TNb rádi nabídneme nově uvedený na trh přístroj Xpert TOC/TNb. Přístroj je určen především pro měření v rozmezí typických pro pitnou vodu až po vodu odpadní. Práci usnadní zabudovaný autosampler s míchanými všemi pozicemi.

Detail

Xplorer TX
Přístroj pro stanovení celkového obsahu halogenidů a síry ve vzorcích pomocí coulometrické titrace. Je vhodný též pro měření Adsorbovatelných Organických Halogenidů AOX, Extrahovatelných Organických Halogenidů EOX po předúpravě vzorku.

Detail

Xplorer TS
Pro stanovení celkového obsahu síry v nízkých koncentracích doporučujeme přístroj XplorerTS s detektorem na bázi UV fluorescence. Pomocí tohoto detektoru lze měřit koncentrace od desítek ppb až po tisíce ppm. Spalování vzorku probíhá v dvouzonální spalovací peci o teplotě minimálně 1000 °C. K odstranění vody velmi efektivně slouží Nafio permapura.

Detail

Xplorer TN
Pro stanovení celkového obsahu dusíku v nízkých koncentracích nabízíme přístroj XplorerTN s detektorem na bázi chemiluminiscence. Pomocí tohoto detektoru lze měřit koncentrace od desítek ppb až po tisíce ppm. Spalování vzorku probíhá v dvouzonální spalovací peci o teplotě minimálně 1000 °C. K odstranění vody velmi efektivně slouží Nafio permapura.

Detail

Analyzátor TOC, AOX/EOX, TS, TN

TOC, AOX/EOX a TS, TN analyzátory slouží pro analýzu různých složek ve vzorcích. TOC analyzátory (Total Organic Carbon) slouží k měření celkového obsahu organického uhlíku ve vzorcích, jako jsou vody, půdy a odpady, což je důležité pro monitorování kvality vodních zdrojů a ochranu životního prostředí. AOX/EOX (Adsorbable/Extractable Organic Halogens) analyzátory se zaměřují na identifikaci a kvantifikaci adsorbovatelných a extrahevovatelných organických halogenů ve vzorcích, což pomáhá sledovat znečištění a regulovat odpadní vody. TS (Total Solids) a TN (Total Nitrogen) analyzátory slouží k měření celkového obsahu pevných látek a dusíku ve vzorcích, což je důležité pro hodnocení kvality půdy, sledování znečištění a environmentální monitorování.

Tyto analyzátory poskytují rychlé a přesné výsledky, které jsou nezbytné pro vědecký výzkum, kontrolní účely a ochranu životního prostředí.