TOC, AOX/EOX, TS, TN analyzátory

TOC Sievers
Špičková membránová technologie měření celkového organickéhu uhlíku ve vodách.

Detail

Xplorer TX
Přístroj pro stanovení celkového obsahu halogenidů a síry ve vzorcích pomocí coulometrické titrace. Je vhodný též pro měření Adsorbovatelných Organických Halogenidů AOX, Extrahovatelných Organických Halogenidů EOX po předúpravě vzorku.

Detail

Xplorer TS
Pro stanovení celkového obsahu síry v nízkých koncentracích doporučujeme přístroj XplorerTS s detektorem na bázi UV fluorescence. Pomocí tohoto detektoru lze měřit koncentrace od desítek ppb až po tisíce ppm. Spalování vzorku probíhá v dvouzonální spalovací peci o teplotě minimálně 1000 °C. K odstranění vody velmi efektivně slouží Nafio permapura.

Detail

Xplorer TN
Pro stanovení celkového obsahu dusíku v nízkých koncentracích nabízíme přístroj XplorerTN s detektorem na bázi chemiluminiscence. Pomocí tohoto detektoru lze měřit koncentrace od desítek ppb až po tisíce ppm. Spalování vzorku probíhá v dvouzonální spalovací peci o teplotě minimálně 1000 °C. K odstranění vody velmi efektivně slouží Nafio permapura.

Detail