Xplorer TN

O produktu

Pro stanovení celkového obsahu dusíku v nízkých koncentracích nabízíme přístroj Xplorer TN s detektorem na bázi chemiluminiscence. Pomocí tohoto detektoru lze měřit koncentrace od desítek ppb až po tisíce ppm. Spalování vzorku probíhá v dvouzonální spalovací peci o teplotě minimálně 1000 °C. K odstranění vody velmi efektivně slouží Nafio permapura.

Přístroj je v širokém měřítku využíván v oblasti petrochemie a rafinérie pro analýzu jak vstupních surovin tak výstupních produktů, ale též v klasickém průmyslu pro stanovení TN v plastech, pryskyřicích ale též parafínech a apod.

Vhodnými matricemi pro měření na Xploreru TN jsou jak vzorky pevné tak kapalné ale též i plynné.
Přístroj lze použít v režimu manuálního dávkování ale též spojit i se samplerem na všechny typy matric.

Samplery
  • Newton - na pevné vzorky
  • Archie - na kapalné vzorky
  • GLS - na plynné vzorky
Analyzátor je pro laboratoř zajímavý též svými rozměry (Š x V x H): 40 x 28 x 70 cm, takže šetří významně pracovní prostor.

V případě potřeby stanovovat celkový obsah dusíku i síry doporučujeme systém s dvěma detektory Xplorer TSTN - UV fluorescence pro stanovení TS a chemiluminiscence pro stanovení TN. Při nástřiku 1 vzorku lze získat výsledek z obou detektorů.