XPERT-TOC/TNb

O produktu

Pro stanovení TOC v možné kombinaci s TNb rádi nabídneme nově uvedený na trh přístroj Xpert TOC/TNb. Přístroj je určen především pro měření v rozmezí  typických pro pitnou vodu až po vodu odpadní. Práci usnadní zabudovaný autosampler s míchanými všemi pozicemi.

Katalytické spalování probíhá v rozmezí teplot 680 - 720°C podle typu detekce.

Přístroj je vybaven pro TOC stanovení NDIR detektorem, detekce TN je prováděna na chemiluminiscenčním detektoru. Detekční limity se pohybují v desítkách ppb.