Automatizované systémy přípravy vzorků

Rapid Extraction System
Společnost CambTEK vyvinula perfektní nástroj nejen pro stanovení obsahové stejnoměrnosti, ale též pro sledování odchylek ve složení tuhých a polotuhých lékových forem či farmaceutických doplňků.

Detail

Sample Preparation Extractor
Žádné míchání, třepání, mytí, žádný přenos vzorku a validace čištění – geniálně jednoduchý prostředek společnosti CambTEK pro definovanou extrakci a disoluci pevné a polotuhé lékové formy a doplňků stravy.

Detail

AutoTrace
AutoTrace 280 je automatizovaný systém pro zakoncentrování organických látek pomocí SPE (solid phase extraction) pro velké objemy vodných vzorků nebo vod od 20 ml do 20 l.

Detail

EXTREVA ASE
Systém Thermo Scientific EXTREVA ASE (Accelerated Solvent Extractor) je zařízení pro zrychlenou extrakci pevné fáze kapalinou za zvýšeného tlaku a teploty, který navíc kombinuje a automatizuje proces extrakce s přečištěním v cele a odpařováním/zakoncentrováním.

Detail

ASE 350
ASE 350 – Zařízení pro extrakci pevné fáze kapalinou (accelerated solvent extraction) za zvýšeného tlaku až 100 barů a teploty až 200 °C. Extrakce až 24 vzorků rozpouštědly (míchání nebo výběr ze tří rozpouštědel) probíhá v extrakční patroně o objemu 1-100 ml. ASE 350 je vhodné pro všechny typy pevných vzorků od farmaceutických preparátů až po vzorky životního prostředí.

Detail