AutoTrace

O produktu

AutoTrace 280 je automatizovaný systém pro zakoncentrování organických látek pomocí SPE (solid phase extraction) pro velké objemy vodných vzorků nebo vod od 20 ml do 20 l.

Více na www.dionex.com