P1 EDR-Y

O produktu

Pilotní jednotka P1 EDR-Y je vhodná pro poloprovozní testy membránového procesu elektrodialýzy. Užívá se pro odzkoušení a vyhodnocení navrženého technologického řešení před aplikací průmyslové technologie pro komerční účely.
Jednotka je vybavena elektrodialyzačním (ED) modulem EDR-Y deskového typu s 25 nebo 50 membránovými páry heterogenních membrán RALEX® a s možností reverzace polarity elektrod.
Jednotku P1 EDR-Y lze provozovat ve vsádkovém nebo polo-kontinuálním režimu v jednoprůchodovém zapojení ED modulu s ruční reverzací hydrauliky diluátu a koncentrátu.

Součásti jednotky
 • ED modul EDR-Y/25-0.8 nebo EDR-Y/50-0.8 - s možností reverzace polarity elektrod
 • čerpadla diluátu (D), koncentrátu (C) a elektrodového roztoku (E)
 • produkotvé čerpadlo
 • pojistný filtr
 • tepelný výměník
 • dávkovací čerpadla pro diluát a koncentrát
 • zásobníky diluátu, koncentrátu a elektrodového roztoku
 • zásobní dělená nádrž pro produkt s víky
 • rotametry diluátového, koncentrátového a elektrodového okruhu
 • reverzační systém hydrauliky toku diluátu a koncentrátu
 • zdroj stejnosměrného proudu a rozvaděč