Fogging Tester

Fogging Tester
Zařízení Fog Testing system Horizon je určené na testování zamlžování reflektometrickou metodou anebo gravimetrickou podle DIN, ISO a SAE norem.

Detail