Imisní měření

AIR monitoring
Již více než 40 let, slouží výrobky Thermo Scientific ke kontrole dodržování předpisů pro životní prostředí. V současné době nabízíme největší výběr kvalitních nástrojů pro sledování životního prostředí na trhu. Poskytujeme řešení, která přináší přesnost, spolehlivost, flexibilitu a pohodlí všem uživatelům zapojeným do systému monitoringu kvality ovzduší, jako i těm, zabývajícím se výzkumem dopadu vlivů životního prostředí na člověka.

Detail