NOVINKA: PLUS Torch pro ICP-MS iCAP Qnova série

Přístroje ICP-MS série iCAP Qnova (= iCAP Q, iCAP RQ, iCAP TQ, iCAP TQe) výrobce Thermo Scientific umožňují vysoce robustní a spolehlivé stanovení téměř jakéhokoliv prvku periodické soustavy prvků v široké škále různých vzorků. Vedle standardní křemenné plazmové hlavice (=torch) nyní přibývá možnost použití nového PLUS Torche. Ten je vyroben z vysoce čistého a odolného keramického materiálu, a ještě více zvyšuje analytickou výkonnost a robustnost Thermo Scientific ICP-MS s jednoduchým i trojitým kvadrupólem.

Torch je jednou z nejdůležitějších komponent ICP-MS systémů zajišťující spolehlivou a důslednou analýzu. Protože je v přímém kontaktu s plazmatem a aerosolem generovaným zmlžovačem, je torch vystaven vysokým teplotám, intenzivnímu UV záření a korozivním výparům. Proto je také běžně kontrolován, čištěn a případně vyměňován při preventivních prohlídkách ICP-MS přístrojů. Na rozdíl od injektorů, které mohou být vyrobeny z různých materiálů (kromě standardního křemene např. safír či platina), jsou torche zpravidla vyráběny pouze z vysoce čistého křemene. Tyto křemenné torche, obzvláště jsou-li vystaveny náročným vzorkům, mohou časem podléhat devitrifikacím, stávají se křehčími a nestabilními, a nakonec se musí vyměnit.

V laboratořích, kde se analyzují náročnější vzorky, jako jsou provozní vody, mořská voda, velmi kyselé vzorky, organická rozpouštědla apod., se torch může vyměňovat častěji ve srovnání s laboratořemi analyzujícími jiné typy vzorků. To může vést ke zvýšení provozních nákladů.

I když je torch vyroben z vysoce čistého křemene, může způsobovat zvýšení pozadí u některých prvků, především pak u křemíku. Křemík je v mnoha aplikacích klíčový analyt, např. při sledování nečistot v kovových materiálech a metalurgickém průmyslu, v chemikáliích, v ropě a rafinérských produktech, ve farmacii i ve vzorcích životního prostředí.

Všechny tyto problémy jsou nyní vyřešeny díky PLUS Torchi (Obr. 1). 

PLUS%20torche.png

Obr. 1: PLUS Torch vyrobený z vysoce čistého a odolného keramického materiálu.

Rozšířené používání keramických torchů pro náročné vzorky je již u ICP-OES přístrojů iCAP PRO série výrobce Thermo Scientific.

PLUS torch má stejnou geometrii jako standardní křemenný torch a může jej tedy jednoduše nahradit u všech ICP-MS přístrojů – iCAP Q, iCAP RQ, iCAP TQe, iCAP TQ ICP-MS (Thermo Scientific).

Je jednoduše namontován do „quick fit“ držáku a je kompatibilní s ostatními částmi vnášecího systému (různé injektory či zmlžovače). PLUS Torch má ve srovnání s křemenným torchem srovnatelný výkon, jak je vidět v tabulce 1 (Tab. 1).

Tab. 1: Srovnání výkonnosti ICP-MS při použití standardního křemenného torche a PLUS torche (použitý skimmer insert 3,5 mm).
Tab1_NOVINKA%20Plus%20torch.JPG

Důležitým prvkem, který profituje na použití jiného materiálů torche, je křemík. Stanovení křemíku na ultrastopové úrovni je s ICP-MS problematické kvůli třem hlavním důvodům:

  • četné polyatomické interference na nejvíce zastoupeném izotopu 28Si (především 12N2+),
  • interference jako je 12C16O+ při analýze organických rozpouštědel,
  • potenciální kontaminace z vnášecího systému ICP-MS (křemen - čistý SiO2).
Zatímco polyatomické interference lze odstraňovat použitím kolizní/reakční cely nebo použitím ICP-MS s trojitým kvadrupólem, pozadí pocházejícího z křemenných částí systému nelze zabránit.

S PLUS torchem je pozadí mnohem lepší a je tak dosaženo nižších detekčních limitů při stanovení křemíku. Pro ukázku bylo analyzováno několik sérií různých typů vzorků se standardním torchem a PLUS torchem. Výsledky jsou shrnuty v tabulce 2 (Tab. 2).

Tab. 2: Detekční limity (IDL) a koncentrace ekvivalentní pozadí (BEC) křemíku pro různé typy vzorků a různé měřící módy.
Tab2_NOVINKA%20Plus%20torch.JPG

Ve všech případech je požadovaný signál na křemíku významně redukován a detekční limity snížené pod úroveň μg.l-1. Nejvýraznější vliv je vidět u stanovení pomocí ICP-MS s trojitým kvadrupólem (iCAP TQ ICP-MS), kde je další snížení pozadí ještě posíleno odstraněním interferencí technologií trojitého kvadrupólu.

PLUS torch je dostupný pro sérii ICP-MS iCAP Qnova výrobce (Thermo Scientific) a přináší nové možnosti při Vašich analýzách.

  • Snadná výměna za standardní křemenný torch a srovnatelný výkon.
  • Prodloužení životnosti a minimalizace údržby pro vzorky s vysokou matricí.
  • Snížení pozadí a lepší detekční limity při stanovení křemíku.
Standard%20and%20PLUS%20torches.png
Obr. 2: Standardní křemenný torch (vlevo) a PLUS torch (vpravo) v „quit fit“ držáku.

Podívejte se na aplikační poznámku, kde je tento PLUS torch použit k analýze povrchové a mořské vody pomocí ICP-MS iCAP TQ – ke stažení zde.

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit na e-mail: krajcarova@pragolab.cz.


Váš tým Pragolab s.r.o.