Nová spolupráce s Hitachi Thermal Analysis


pragolab-banner-hitachi.jpg

Hitachi High-Tech Analytical Science navazuje spolupráci s Pragolab s.r.o. v oblasti komplexních řešení pro termickou analýzu. Hitachi High-Tech Science je průkopníkem ve vývoji a výrobě přístrojů pro termickou analýzu již od roku 1974 a s více než 40 lety zkušeností poskytuje celosvětově rozšířené přístroje a komplexní řešení na míru. Naše nabídka laboratorních přístrojů se tak rozšiřuje o důležitou metodu charakterizace materiálů, která se uplatňuje v mnoha oblastech průmyslu a je klíčová i ve vědě a výzkumu.

Přístroje pro termickou analýzu od Hitachi:
  • Termická analýza je soubor metod sledujících vlastnosti látek v závislosti na teplotě nebo čase, zatímco se teplota mění řízeným způsobem. Lze sledovat změny fyzikálně chemických vlastností (hmotnost, rozměry) probíhající při zahřívání nebo ochlazování, fázové přechody, monitorovat chemické děje, stanovovat reakční kinetiku, měrná tepla a enthalpie, ale také posuzovat stabilitu vzorků práškových, pevných a kapalných látek.
Nově nabízíme přístroje pro:
  • Simultánní termickou analýzu (STATGA/DSC nebo DT/TGA)
  • Diferenční skenovací kalorimetriii (DSC)
  • Termomechanickou analýzu (TMA)
  • Dynamickou mechanickou analýzu (DMA)
NEXTA%20DSC%20Series.jpg
Řada NEXTA DSC

Více informací naleznete na webových stránkách zde či u našich dedikovaných obchodních zástupců. 

Jako naši zákazníci se můžete těšit na kvalitní přístroje pro pokročilou termickou analýzu vhodné při kontrole kvality i pro ty nejpreciznější vědecké výstupy.

Manažer divize Anorganická a fyzikální analýza
Ing. Karel Voldřich