DSC

O produktu

Diferenční skenovací kalorimetrie je nejpopulárnější technikou v oblasti termické analýzy. Měří endotermické (teplo proudí do vzorku) a exotermické (teplo proudí ze vzorku) přechody jako funkci teploty. Slouží k charakterizaci polymerů, léčiv, potravin, biopreparátů, organických a anorganických látek. Přechody charakterizují teploty skelného přechodu, tání, krystalizace, kinetiku vytvrzování a schnutí, nástup oxidaci a tepelné kapacity.

Přístroj DSC PT 1000 byl vyvinut pro obecný cíl diferenční skenovací kalorimetrie se širokým rozsahem teplot pro všechny běžné aplikace. Dále byl kladen důraz na extrémně stabilní základnu a vysokou reprodukovatelnost. Konstrukce umožňuje manuální a automatický provoz. Koncepce komory zaručuje maximální mechanickou a chemickou odolnost. Termočlánky MR12 a MR24 poskytují nejvyšší rozlišení a vynikající citlivost.

DSC PT 1600 byl vyvinut pro široký rozsah teplot, kterého je dosaženo použitím kombinace několika typů pecí.