Dynamické mechanické analyzátory

DMA7100
Dynamický mechanický analyzátor se všemi dostupnými upínači/přípravky s nízkou hladinou šumu.

Detail

Dynamická mechanická analýza stanovuje kinetické vlastnosti vzorku způsobené působením oscilujícího napětí/síly. Vzorek je uchycen do měřící hlavy přístroje a na sondu je aplikována síla (harmonické kmity), stanovuje se deformace a její míra v závislosti na síle působící v čase. Pružnost a viskozita jsou vypočítány z aplikovaného napětí vyneseného v závislosti na teplotě nebo čase.