STA

O produktu

Simultánní termická analýza (STA) obecně odkazuje na současné použití termogravimetrie (TGA) a diferenční skenovací kalorimetrie (DSC) na jednom stejném vzorku na jednom přístroji. Současně je měřen tepelný tok a změny hmotnosti materiálu jako funkce teploty nebo času v řízení atmosféře. Simultánní měření těchto dvou materiálových vlastností nejen že zvyšuje produktivitu, ale také zjednodušuje interpretaci výsledků. Informace získané z měření umožňují rozlišit endotermické a exotermické procesy, které nejsou spjaty se ztrátou hmotnosti (tání, krystalizace) a ty, které úbytek hmotnosti zahrnují (degradace).