Dodávka laboratorního zařízení pro mobilní laboratoř AL -3 Armády ČR

Před několika dny byla v areálu libereckých kasáren předána specialistům 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany nová polní laboratoř AL-3, která vznikla v rámci programu americké vojenské pomoci. Návrh na konstrukci nové laboratoře byl českou armádou podán v roce 2013, přičemž americká strana projekt následně zařadila mezi prioritní.

Polní laboratoř AL-3 je tvořena chemickou a radiometrickou částí, z nichž každá je zabudována do samostatného námořního kontejneru. K přístrojovému a technologickému vybavení chemické části patří hybridní hmotnostní spektrometr LTQ XL, kapalinový chromatograf Ultimate 3000, UV/VIS spektrofotometr Evolution 60S, spektrofotometry Nicolet iS5, aj. Významná část přístrojového vybavení pochází z produkce společnosti Thermo Fisher Scientific. Vojskové zkoušky laboratoře AL-3 byly zahájeny ihned po instalaci.

(Zdroj: Atm 12/2016 Martin Smíšek)