Nicolet iS5 je malý, ľahko obshluhovateľný, spoľahlivý a na údržbu nenáročný infračervený spektrometer z rodiny FTIR spektrometrov Thermo Nicolet, ktorý sprístupňuje infračervenú spektroskopiu všetkým užívateľom, nielen odborníkom.

Nicolet iS5 je vhodný tak do laboratórií, učební, ale vďaka usporiadaniu a chráneniu optiky aj priamo do závodných prevádzok či skladov, dokonca vzhľadom na svoju malú hmotnosť, 10 kg, je možné ho použiť priamo v teréne.

Základné technické parametre spektrometra:
 • Spektrálny rozsah 7800-350 cm -1 s okienkami z KBr alebo ZnSe
 • Delič lúčov: KBr
 • S/N lepší ako 22 000:1 pre 1 minútové meranie
 • Spektrálne rozlíšenie lepšie ako 0,8 cm -1
 • Presnosť vlnovej dĺžky lepšia ako 0,01 cm-1 pri 2000 cm -1

Optická časť je uzatvorená a sušená, chránená pred nepriaznivým vplyvom vlhkosti a pred parami rozpúšťadiel. Interferometer je dynamicky prepojený, sám kompenzuje chyby počas skenovania, automaticky naladí prístroj na najlepší výkon a optimálnu rýchlosť analýz pri prehľadávaní alebo skríningu v reálnom čase.
Veľký vzorkový priestor umožňuje použitie rôznych typov dedikovaných nástavcov rady iD, pre analýzu vzoriek technikou transmisie, reflektancie a i., ktoré sú spektrometrom automaticky detegované a program OmnicTM, používaný pre všetky FTIR spektrometre Themo NicoletTM, automaticky nastaví optimálne parametre spektrometra.

Ovládací program OMNICTM okrem iných štandardných funkcionalít obsahuje:
 • Kompletnú zbierku nástrojov na spracovávanie a analýzu spektier
 • QCheck koreláciu na verifikáciu materiálov
 • Priame zobrazenie merania, náhľad spektrálnych dát
 • Kvantitatívna predpoveď pre PLS, PCR, Beerov zákon, CLS, pomer píku, diskriminačné analýzy

Program OMNICTM tiež umožňuje:
 • Užívateľské prístupy a ochranu heslom
 • Spracovávanie dát, prevody a korekcie meraných dát
 • Vyhľadávanie v knižniciach spektier vlastných alebo komerčných
 • Interpretáciu infračervených spektier pomocou online interpretačného sprievodcu
 • Tvorbu kompletných protokolov podľa požiadaviek užívateľa
 • Program OMNICTM je plne kompatibilný s Windows® XP, Vista®, a Windows 7

Jednoduchá obsluha a možnosti použitia všetkých funkcionalít programu OMNICTM predurčuje použitie spektrometra aj pre rutinné aplikácie akými je napr.
 • Jednoduché kvantitatívne stanovenie pomocou Lambert-Beerovho zákona, napr. stanovenie nepolárne extrahovateľných látok (NEL) podľa STN/ČSN
 • Stanovenie a identifikácia olejov v priemyselných ako aj poľnohospodárskych prevádzkach
 • Skríningové stanovenie prítomnosti ftalátov v hračkách pomocou makra vypracovaného priamo výrobcom
 • Identifikácia obličkových kameňov transmisnou alebo ATR technikou merania vzoriek, ako aj pomocou zabudovaného makra a multikomponentnej analýzy programu Specta

A Vás zaujímajú bližšie informácie, prosím neváhajte nás kontaktovať.