Jak vybrat LC kolonu pro analýzy potravin, nápojů a krmiv

16.3.2017

Na analýzy potravin a nápojů, jakožto nedílných součástí života každého z nás, jsou kladeny obrovské nároky a požadavky, jak z hlediska citlivosti tak také rychlosti metody. Jedná se především o analýzy:

 • cukrů
 • vitaminů
 • pesticidů
 • mykotoxinů
 • antibiotik
 • barviv a dalších látek

U techniky LC a LC/MS je nejdůležitějším faktorem výběr chromatografické kolony, HPLC nebo UHPLC. Ať už dáváte přednost plně porézním kolonám nebo preferujete kolony s pevným jádrem, s kolonami Thermo Scientific neuděláte chybu ani u jedné volby.

Např. plně porézní kolony Hypersil GOLD jsou výsledkem 40 letých zkušeností s vývojem a výrobou HPLC médií a kolon Hypersil s cílem zlepšovat účinnost chromatografie. Jsou to kolony nejvyšší generace, které Vám poskytnou vynikající tvar píků. Hypersil GOLD jsou určeny pro analýzy látek, které jsou na tradičních silikagelových kolonách obtížně rozdělitelné. Jsou jedinečné kvůli kvalitě fáze a vazby a právě díky tomu poskytují excelentní tvar píků, který má vliv na rozlišení, kapacitu a citlivost, zvláště pro stopová množství.

Hypersil GOLD – fáze

Typ fáze Částice C (%) USP
Hypersil GOLD 1,9 µm, 3 µm, 5 µm, 12 µm 10 L1
Hypersil GOLD C8 1,9 µm, 3 µm, 5 µm 8 L7
Hypersil GOLD C4 1,9 µm, 3 µm, 5 µm 5 L26
Hypersil GOLD aQ 1,9 µm, 3 µm, 5 µm 12 L1
Hypersil GOLD PFP 1,9 µm, 3 µm, 5 µm 8 L43
Hypersil GOLD Phenyl
1,9 µm, 3 µm, 5 µm 8 L11
Hypersil GOLD CN
1,9 µm, 3 µm, 5 µm 4 L10
Hypersil GOLD Amino
1,9 µm, 3 µm, 5 µm 2 L8
Hypersil GOLD AX
1,9 µm, 3 µm, 5 µm 6 -
Hypersil GOLD SAX
1,9 µm, 3 µm, 5 µm 2,5 L14
Hypersil GOLD Silica
1,9 µm, 3 µm, 5 µm - L3
Hypersil GOLD HILIC
1,9 µm, 3 µm, 5 µm 6 -

Hypersil GOLD – pH stabilita

Fáze pH stabilita
Hypersil GOLD 2 - 11
C8, aQ
2 - 9
C4, PFP, Phenyl, CN, Amino, AX, SAX, Silica, HILIC 
2 - 8

Hlavní výhodou kolon s pevným jádrem Accucore je vysoké rozlišení a kratší čas analýzy, u těchto konkrétních kolon pak navíc ještě vynikající reprodukovatelnost.

LC kolony Accucore solid core

Accucore - fáze

Kolona  Typ fáze Částice C (%) USP
Accucore RP-MS 2,6 µm 7 -
  C18 2,6 µm
9 L1
  C8 2,6 µm 5 L7

aQ 2,6 µm 9 L1
  Polar Premium
2,6 µm 8 L60
  Phenyl-Hexyl  
2,6 µm 5 L11
  PFP
2,6 µm 5 L43
  Phenyl-X  
2,6 µm 6 -
  C30
2,6 µm 5 L62
  HILIC
2,6 µm - L3
  Urea-HILIC
2,6 µm - -
Accucore Biomolecules
150-C18
2,6 µm 7 L1
  150-C4 2,6 µm
2 L26
  150-Amide-HILIC  2,6 µm
- -
Accucore XL
C18
4 µm
7 L1
  C8
4 µm
4 L7

Accucore – pH stabilita

Fáze pH stabilita
Accucore C18, 150-C18, XL C18 1 - 11
Accucore Polar Premium
1,5 - 10,5
Accucore RP-MS, C8, aQ, 150-C4, XL C8 
2 - 9
 Accucore Phenyl-Hexyl, PFP, Phenyl-X, C30, HILIC, Urea-HILIC, 150-Amide-HILIC  2 - 8

Prohlédněte si ukázky některých aplikací :

LC kolony Cukry

LC kolony Vitamíny

LC kolony Aditiva energy drinky

LC kolony Vitamín C

Pro separace vysoce polárních látek, jako jsou sacharidy a látky s několika hydroxylovými, karboxylovými nebo amino skupinami:

 • Oligosacharidy
 • Geometrické izomery
 • Diastereoizomery
 • PCB, diquat, paraquat
 • PEG a PEAP
 • Fosfopeptidy

jsou díky svým unikátním vlastnostem (100% porézní grafitizovaný uhlík) excelentní kolony Hypercarb . Zajímavé možnosti přináší také kolona Acclaim Trinity ve spojení s detektorem Thermo Scientific Dionex Corona.

LC kolony Elektrolyty ve sportovních nápojích za použití Acclaim Trinity P2

Vysoce čistý silikagel, rozsáhlé testy kvality, přísné protokoly a akreditovaná zařízení, stejně jako důsledná kontrola velikosti částic, která snižuje distribuci velikosti částic na minimum, a automatizovaný proces plnění. To vše přispívá k nejvyšší kvalitě kolon Thermo Scientific a spokojenosti uživatelů.

Potřebujete nebo chcete doporučit kolonu pro Vaši aplikaci ? Popřípadě Vás zajímá cenová nabídka? Obraťte se na nás ( eliasova@pragolab.cz , pliskova@pragolab.cz ).

Další informace a aplikační listy naleznete zde:

Přečtěte si také:

Ke stažení: