TSQ Altis

O produktu

Nová prémiová řada QqQ hmotnostních spektrometrů pro nejnáročnější aplikace pro dosažení extrémně nízkých detekčních limitů v komplikovaných matricích. AIM (Active Ion Managament) technologie vyvinutá pro maximální průchod iontů v kombinaci s dosažitelným rozlišením 0,2 FWHM na robustních segmentovaných kvadrupólech vyzvedla aparaturu TSQ Altis na absolutní vrchol množiny trojitých kvadrupólů.