QuEChERS (HyperSep Dispersive SPE)

O produktu

QuEChERS, z anglického Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe (z angl. rychlý, jednoduchý, levný, efektivní, robustní a bezpečný), je metoda disperzní extrakce tuhou fází. Tato technika byla původně vyvinuta pro extrakci a přečištění vzorků před reziduální analýzou pesticidů v ovoci a zelenině, následně byla tato technika rozšířena mimo oblast bezpečnosti potravin na aplikace, jako je odstranění nečistot pro analýzu polycyklických aromatických uhlovodíků apod.

QuEChERS :

  • Quick (rychlý) – Vysoká prostupnost vzorků, běžně je možné zpracovat 8 vzorků za méně než 30 minut.
  • Easy (jednoduchý) – Metoda klade menší nároky na manipulaci s extrakty než běžné techniky, je zapotřebí menšího množství kroků.
  • Cheap (levný) – Je zapotřebí méně sorbentu a méně času pro zpracování vzorků.
  • Effective (efektivní) – Dochází k minimálním ztrátám analytů.
  • Rugged (robustní) – Metoda je vhodná pro použití před analýzou širokého spektra látek včetně nepolárních a polárních sloučenin.
  • Safe (bezpečný) – Na rozdíl od ostatních technik není nutné použití chlorovaných rozpouštědel. K extrakci se typicky používá acentonitril, který je kompatibilní jak s kapalinovou, tak s plynovou chromatografií.

Více informací naleznete ZDE.