QuEChERS (HyperSep Dispersive SPE)

O produktu

QuECheRS, z anglického Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe (z angl. rychlý, jednoduchý, levný, efektivní, robustní a bezpečný), je metoda disperzní extrakce tuhou fází. Tato technika byla původně vyvinuta pro extrakci a přečištění vzorků před reziduální analýzou pesticidů v ovoci a zelenině, následně byla tato technika rozšířena mimo oblast bezpečnosti potravin na aplikace, jako je odstranění nečistot pro analýzu polycyklických aromatických uhlovodíků apod.

QuEChERS :

  • Quick (rychlý) – Vysoká prostupnost vzorků, běžně je možné zpracovat 8 vzorků za méně než 30 minut.
  • Easy (jednoduchý) – Metoda klade menší nároky na manipulaci s extrakty než běžné techniky, je zapotřebí menšího množství kroků.
  • Cheap (levný) – Je zapotřebí méně sorbentu a méně času pro zpracování vzorků.
  • Effective (efektivní) – Dochází k minimálním ztrátám analytů.
  • Rugged (robustní) – Metoda je vhodná pro použití před analýzou širokého spektra látek včetně nepolárních a polárních sloučenin.
  • Safe (bezpečný) – Na rozdíl od ostatních technik není nutné použití chlorovaných rozpouštědel. K extrakci se typicky používá acentonitril, který je kompatibilní jak s kapalinovou, tak s plynovou chromatografií.

Thermo Scientific HyperSep Dispersive SPE, tedy produkty pro metodu QuEChERS, jsou dostupné v celé řadě variant. Pro výběr sorbentu je důležitý typ matrice vzorku:

Typ matrice

Příklad matrice

Sorbent

Běžná matrice

Jablka, okurky, melouny

síran hořečnatý, PSA

Tukové matrice

Mléko, cereálie, ryby

síran hořečnatý, PSA, C18

Pigmentové matrice

Salát, mrkev, víno

síran hořečnatý, PSA, C18, GCB

Vysoce pigmentované matrice

Špenát, červená paprika

síran hořečnatý, PSA, C18, GCB

HyperSep Dispersive SPE je možné objednat jako:

  • HyperSep Dispersive SPE Extraction Products (více zde )
  • HyperSep Dispersive SPE Clean-up Products (více zde )
  • HyperSep Dispersive SPE Mylar Pouches (více zde )
  • HyperSep Dispersive SPE Multipacks (více zde )