IC kolony a spotřební materiál

Hydroxide-Selective Anion-Exchange Packed Columns
Hydroxid-selektivní aniont – výměnné kolony pro isokratické a gradientové analýzy. Hydroxidové eluenty jsou velmi vhodné pro RFIC (Reagent-Free™ Ion Chromatography) systémy s generátorem elektrolytických eluentů. Hydroxid-selektivní aniont –výměnné kolony jsou dostupné v širokém rozsahu kapacit a hydrofobicit.

Detail

Carbonate Eluent Anion-Exchange Packed Columns
Tyto kolony poskytují dobře charakterizovanou izokratickou separaci, zejména metody pro pitnou a odpadní vodu. Jsou dostupné v širokém rozsahu kapacit a jsou kompatibilní s RFIC-EG a RFIC-ER systémy.

Detail

Specialty Anion-Exchange Packed Columns
Tyto aniont-výměnné kolony jsou vhodné pro speciální aplikace jako jsou nesupresivní eluenty v kombinaci s ampérometrickými nebo UV-VIS detektory.

Detail

Cation-Exchange Packed Columns
Kationt-výměnné kolony poskytují separace s dobrým rozlišením anorganických iontů, amoniaku a aminů. Poskytují skvělý přístup k separacím alkalických kovů, kovů alkalických zemin, alkylaminů, alkanolaminy a biogenní aminy.

Detail

Transition Metal Packed Columns
Kolony pro stanovení kovů v rozmanitých vzorkových matricích, jako jsou přechodné kovy a lanthanoidy. Protože většina přechodných kovů a lathanoidů jsou nekompatibilní se supresovanou vodivostní detekci tak se používá detekce pomocí měření absorbance po přidání reagencií.

Detail

Ion-Exclusion Packed Columns
Iontově výlučné kolony jsou vhodné pro separace organických kyselin. Donnanova exkluze způsobuje, že silné kyseliny eluují jako mrtvý objem kolony. Slabé kyseliny nejsou předmětem Donnovy exkluze a vstupují do pórů resinu, jsou separovány podle pak, velikosti a hydrofobicity.

Detail

Hydroxide-Selective Anion-Exchange Monolithic Columns
Nové IonSwift aniont-výměnné monolitické kolony poskytují rychle separace s výborným rozlišením malých molekul jako jsou anorganické anionty a organické kyseliny. Tyto kolony umožňují využité větších průtoků mobilní fáze k rychlejším separacím.

Detail

IC Trap Columns, IC Concentrator Columns
IonPac® Trap Columns jsou vyrobeny, aby zabránily kontaminantům z eluentu interferovat píky během gradientové inotové chromatografie. IonPac® trap columns obsahují vysoce kapacitní, nízko účinné a iontově- výměnný resin.

Detail