Ion-Exclusion Packed Columns

O produktu

Iontově výlučné kolony jsou vhodné pro separace organických kyselin. Donnanova exkluze způsobuje, že silné kyseliny eluují jako mrtvý objem kolony. Slabé kyseliny nejsou předmětem Donnovy exkluze a vstupují do pórů resinu, jsou separovány podle pak, velikosti a hydrofobicity.